Treść prawa autorskiego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Treść prawa autorskiego-opracowanie - strona 1  Treść prawa autorskiego-opracowanie - strona 2  Treść prawa autorskiego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ROZDZIAŁ III TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO USTALENIE UTWORU
Fundamentalną przesłanką prawa autorskiego jest ustalenie utworu. Jest to stworzenie możliwości zapoznania się z utworem choćby jednemu odbiorcy poza jego twórcą (tzw. świadek autorstwa).
Bez ustalenia nie może być w ogóle mowy o powstaniu jakiegokolwiek utworu. Ustalenie utworu może nastąpić w różny sposób: konkretyzujący i indywidualny: wykład. UTRWALENIE UTWORU
Utrwalenie utworu polega na tym, że utwór otrzymał postać materialną, dzięki czemu może się z nim zapoznać dowolny krąg odbiorców w dowolnym czasie, Zazwyczaj utrwalenie tworu dokonywanie jest z jego ustaleniem, nie jest to jednak regułą, Ustawa wymaga tylko aby utwór był ustalony w jakiejkolwiek postaci. Art. 16: Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem (prawo do autorstwa, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, nienaruszalności treści i formy, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu oraz do nadzoru nad sposobem korzystania z niego).
Majątkowe prawa autorskie: treścią tych praw jest eksploatacja utworu w celu osiągnięcia wynagrodzenia. Autorowi przysługuje prawo, o ile strony nie umówiły się inaczej, domaganie się wynagrodzenia za każdorazowe wykorzystanie utworu. Ochrona praw autorskich majątkowych przysługuje twórcy. Jeżeli ustawa zastrzega prawo twórcy do wynagrodzenia autorskiego to prawo nie podlega zrzeczeniu się, zbyciu, ani egzekucji. Nie dotyczy to wierzytelności z tytułu wynagrodzenia autorskiego, a zatem mając wierzytelność u twórcy, z którego zapłaceniem ona zalega nie można przejąć jego praw autorskich majątkowych. Można natomiast zająć jego honorarium, które wydawnictwo zamierzało zapłacić za wydanie książki czy płyty. Pola eksploatacyjne
Utrwalenie - zmaterializowane ustalenie;
Zwielokrotnienie utworu określoną techniką (drukiem, fotografią, zapisem graficznym, fonicznym, audiowizualnym);
Wprowadzenie do obrotu;
Wprowadzenie do pamięci komputera;
Publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie np. wystawienie sztuki, wyświetlenie filmu;
Najem;
Dzierżawa;
Nadanie utworu z pomocą wizji czy fonii przez stację naziemną lub bezprzewodową i nadanie za pośrednictwem satelity;
Równoczesne i integralne nadanie utworu przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
Art. 17: Twórcy przysługuje prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Osobisty użytek: Ustawa ogranicza wyłączne prawo autora do rozporządzanie utworem zezwalając na jego nieodpłatne skopiowanie, ale wyłącznie do własnego użytku osoby trzeciej. Własny użytek to wykorzystanie utworu dla potrzeb

(…)

…: wykład. UTRWALENIE UTWORU
Utrwalenie utworu polega na tym, że utwór otrzymał postać materialną, dzięki czemu może się z nim zapoznać dowolny krąg odbiorców w dowolnym czasie, Zazwyczaj utrwalenie tworu dokonywanie jest z jego ustaleniem, nie jest to jednak regułą, Ustawa wymaga tylko aby utwór był ustalony w jakiejkolwiek postaci. Art. 16: Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem (prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz