Ogólne zasady prawa autorskiego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ogólne zasady prawa autorskiego-opracowanie - strona 1  Ogólne zasady prawa autorskiego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo autorskie zasady ogólne
Normy prawa autorskiego chronią twórczość literacką naukową i artystyczną. Przedmiotem prawa autorskiego jest każde dzieło literackie, naukowe i artystyczne, ustalone w jakiejkolwiek postaci i posiadające cechę osobistej twórczości. Prawo autorskie chroni również opracowania cudzego utworu. Nie są chronione akty normatywne i ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, orzeczenia sądu i innych władz, materiały, znaki, symbole i proste informacje prasowe (informacje PAP'u nie są chronione). Prawa autorskie dzielą się na:
-Osobiste, które są niezbywalne i nigdy nie wygasają
-prawa majątkowe, które są zbywalne i dziedziczone. Wygasają 70 lat po śmierci autora. Twórca ma wyłączne prawo rozporządzania utworem. Naruszenie prawa autorskiego pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną. Ochroną prawa autorskiego w sprawach międzynarodowych, zajmuje się Konwencja berneńska. Polska należy do tych konwencji. Ustawa o prawie autorskim zawiera przepisy regulujące tzw. Prawa pokrewne. Są to: prawa artystów/wykonawców i prawa producentów utworów. Prawa pokrewne przysługują innym osobom, niż twórcy czy następcy prawni twórcy, bez uszczerbku dla sztuki. Obejmują prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, nagrań radiowych i telewizyjnych. Prawa do artystycznych wykonań Ustawa chroni każde ustalone artystycznie wykonanie, jeżeli ma charakter twórczy niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania. Jego twórcy: aktorzy, recytatorzy, dyrygenci, instrumentaliści, tancerze, wokaliści, mają prawo do ochrony dóbr osobistych dotyczących artystycznego wykonania oraz prawo do wynagrodzenia za wykorzystanie artystycznego wykonania na odrębnych polach eksploatacji. Prawo autorskie wygasa w ciągu 70 lat. Prawo do fonogramów i wideogramów
Niezależnie od praw autorów i artystów wykonawców, wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania fono/wideogramu przysługuje jego producentowi. Czas ochrony 70 lat od jego sporządzenia. Prawo do nagrań radiowych i telewizyjnych.
Wyłączne prawo do programów radiowych i telewizyjnych, tj. utrwalone, zwielokrotnione daną techniką i nadawanie mają organizacje radiowe i telewizyjne. Jest to bez uszczerbku dla artystów i wykonawców. Czas ochrony 70 lat. Utwór - dzieło będące przedmiotem prawa autorskiego. Dotyczy dóbr niematerialnych, chronionych przez prawo, jeśli odpowiadają określonym kryteriom (posiada cechy indywidualnej twórczości). Według ustawy chronione są:
-utwory literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne
-programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, urbanistyczne, muzyczne, sceniczne, choreograficzne, pantomimiczne i audiowizualne. Dla powstania ochrony niezbędne jest stwierdzenie cech osobistej twórczości i aby utwór został ustalony. Ustawa chroni opracowania cudzego utworu: tłumaczenie, przeróbkę, adptację, układ muzyczny, przeniesienie na film, zbiory utworu. Od autorów opracowania wymaga się jednak wymienienia twórcy i tytułu pierwotnego oraz uzyskania zgody twórcy utworu na opracowanie. Za samodzielny przedmiot prawa autorskiego uznaje się także wszelkiego rodzaju antologie, wybory, bazy danych o ile przyjęty w nich dobór i układ ma charakter twórczy. Podmiotem prawa autorskiego jest twórca, nawet gdy pragnie pozostać anonimowy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz