Podmiot prawa autorskiego-opracowanie - Pracodawca

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiot prawa autorskiego-opracowanie - Pracodawca - strona 1

Fragment notatki:

ROZDZIAŁ II PODMIOT prawa autorskiego
Podmiotem prawa autorskiego jest twórca dzieła. Art. 8: Prawo autorskie przysługuje twórcy - osobie, której nazwisko uwidoczniono na utworze.
Art. 9: Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Za współtwórców dzieła można jednak uznawać tylko te osoby, które wniosły prawdziwie twórczy wkład, a nie te, których współpraca miała charakter pomocniczy - nawet, jeżeli ta działalność pomocnicza wymagała wysokich kwalifikacji. Współtwórca musi być osobą współdecydującą o ostatecznym kształcie wspólnego dzieła. Opracowanie redakcyjne, poprawienie dzieła zalicza się do pracy pomocniczych.
Art. 11: Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Art. 12: Jeżeli pracownik utworzył utwór wyniku wykonywania obowiązku ze stosunku pracy, autorskie prawa majątkowe do tego utworu, z chwilą jego przyjęcia, przysługują pracodawcy, w granicach określonych przez cel umowy i wynikających ze zgodnego zamiaru stron. Własność przedmiotu, w którym utwór utrwalono przechodzi z chwilą jego przejęcia na pracodawcę. Strony mogą umówić się odmiennie, jednak wymaga to konieczności określenia w umowie o pracę zgodnego zamiaru stron co do celu tej umowy i jej granic.
Precyzyjne ustalenie umowy o pracę w zakresie obowiązków pracownika pozwoli uniknąć sporu z zakresu tych czynności. Przykładem takich umów mogą być umowy o pracę między wydawnictwem a dziennikarzem, czy agencją reklamową, a grafikiem. Będąc na etacie, dziennikarz otrzymuje wynagrodzenie za wykorzystanie ich utworów według określonej normy. Dopiero przekroczenie tej normy jest podstawą do odrębnej płatności za tzw. wierszówkę. Pracodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe tylko w granicach wynikających z zakresu działania danego przedsiębiorstwa czy instytucji. Jeśli umowa o pracę nie zawiera innych postanowień, autorowi przysługuje prawo do eksploatacji poza granicami wynikającymi z działalności w danej instytucji. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz