UTWORY AUDIOWIZUALNE I PROGRAMY KOMPUTEROWE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
UTWORY AUDIOWIZUALNE I PROGRAMY KOMPUTEROWE - strona 1 UTWORY AUDIOWIZUALNE I PROGRAMY KOMPUTEROWE - strona 2

Fragment notatki:

Utwór audiowizualny - utwór stanowiący serię obrazów
*pomiędzy obrazami zachodzi relacja uzasadniająca percepcję obrazów w określonej kolejności
*obrazy te dają wrażenie ruchu
-film fabularny
-film dokumentalny
-film rysunkowy
-"sfilmowany" spektekl teatralny
-reklama telewizyjna
Współtwórcy dzieła audiowizualnego
-którzy wnieśli wkład twórczy w jego powstanie a w szczególności
1)reżyser
2)operator obrazu
3)twórca scenariusza
4)twórca adaptacji utworu literackiego
5)twórca utworów muzycznych lub słowno-muzycznych
Współtwórcy utworu audiowizualnego są uprawnieni do
1)wynaggrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach
2)stosownego wynagrodzenia z tytułu
a)najmu egzeplarzy utworów audiowizualnych i ivh publicznego odtwarzania
b)nadawania utworu w telewixji lub poprzez inne srodki publicznego udostępniania utworów
c)reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego
-wypłata wynagrodzenia następuje za pośrednictwem właściwej OZZ
Producent dzieła audiowizualnego
-domniemywa się, że nabywa na mocy umowy o stworzenie dzieła albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego - charakter pochodny
-może bez zgody twórców utworu audiowizualnego dokonać tłumaczeń na różne wersje językowe
Autorskie prawa majatkowe gasną z upływem 70 lat od smierci najpóźniej zmarłej osoby
-głównego reżysera
-autora scenariusza
-autora dialogów
-kompozytora muzyki
program komputerowy - zestaw instrukcji, przeznaczonych do użycia bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia określonego rezultatu
- dobro niematerialne, które stanowi rezultat pracy intelektualnej programisty
Elementy programu komputerowego
1)twórcze - podlegają ochronie prawnoautorskiej
-rozumiane jako konkretne przedstawienie ciągu instrukcji
2)nietwórcze - nie podlegają ochronie prawnoautorskiej
-rozumiane jako algorytm, "struktura" programu, funkcje, jezyk programowania
Pracodawca podmiotem praw autorskich
-przysługują mu prawa autorskie majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, o ile umowa nie stanowi inaczej - charakter pierwotny
-w braku odmiennych postanowień umownych nabywa bez konieczności uiszczania dodatkowego wynagrodzenia


(…)

… prawa majątkowe
a)prawo do reprodukcji (zwielokrotnienia) programu, w całosci lub części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie
-przeniesienie z jednego nośnika magnetycznego na inny
-wprowadzenie do pamięci trwałej
-zainstalowanie programu na dysku twardym
-transmisja z jednego komputera do komputera użytkownika
-sporządzenie wydruku komputerowego
b)prawo do tłumaczenia, przystosowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz