Krajowa Rada Sądownictwa - Minister Sprawiedliwości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Rada Sądownictwa - Minister Sprawiedliwości - strona 1 Krajowa Rada Sądownictwa - Minister Sprawiedliwości - strona 2 Krajowa Rada Sądownictwa - Minister Sprawiedliwości - strona 3

Fragment notatki:

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA organ kolegialny uplasowany pomiędzy władzami , którego zadaniem jest pośredniczenie w podejmowaniu przez egzekutywę i legislatywę decyzji dot. sądownictwa , reprezentowanie interesów władzy sądowniczej , ochrona niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów ; skład: 4 posłów i 2 senatorów na 4 lata ; pierwszy prezes SN , prezes NSA ; 15 sędziów: 2 SN, 2 apelacyjnych, 8 okręgowych, 1 wojskowych na 4 lata przez ich zgromadzenia ogólne; Minister Sprawiedliwości (MS); osoba powołanej przez prezydenta ;
obraduje na posiedzeniach min. raz na 2 miesiące ; prezydium = przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących i 3 członków; kompetencje :
przedstawia wnioski prezydentowi w sprawie powołania sędziów; rozstrzyga o przeniesieniu sędziego na inne stanowisko i o innych sytuacjach dot. statusu prawnego sędziów; wyraża opinie co do propozycji zmian ustroju sądów i wynagrodzeń sędziów (proceduralna niekonstytucyjność gdy pominie się zasięgnięcie opinii); wypowiada się w sprawach etyki sędziowskiej ; wysłuchuje i omawia informacje dot. działalności sądów i problemów sądownictwa ; decyzje w sprawach personalnych podlegają kontroli sądowej z punktu widzenia legalności przez SN;
SĘDZIOWIE zasada niezawisłości ( art. 178 ust. 1 ) - Konstytucja nie definiuje tego pojęcia, a traktuje je jako pojęcie zastane ( TK: niezależność sędziego zarówno od stron sporu jak i od organów państwa, a korelatem niezawisłości jest obowiązek bezstronności )  orzekanie w sposób zgodny z własnym sumieniem, wolny od jakichkolwiek nacisków, a swoboda ta ograniczona jest jedynie Konstytucją i ustawami, w ramach których orzeka; sposób powoływania (=gwarancja niezawisłości sędziego):
powoływani przez prezydenta na wniosek KRS ; wymogi : obywatelstwo polskie;
pełnia praw cywilnych i obywatelskich ; nieskazitelny charakter ; tytuł magistra prawa; aplikacja sądowa lub prokuratorska i odpowiedni egzamin; min. 1 rok jako asesor sądowy lub prokuratorski lub jako referendarz sądowy ;
ukończone 29 lat ; dodatkowe wymogi : staż pracy 10 lat do SN i NSA
wymóg stażu i aplikacji nie dot. profesorów i doktorów hab. zatrudnionych w placówkach naukowych; tryb powołania: głosowanie tajne w ZO nad akceptacją przy zgłoszonej podwójnej liczbie kandydatów → przedstawiani KRS (s. powszechne - za pośrednictwem MS, który może wyrazić swoją opinię; może też zgłosić kandydata bez opinii ZO)  KRS w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o przedstawieniu kandydatów prezydentowi  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz