Krajowa Rada Sądownictwa i jej zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Rada Sądownictwa i jej zadania - strona 1 Krajowa Rada Sądownictwa i jej zadania - strona 2 Krajowa Rada Sądownictwa i jej zadania - strona 3

Fragment notatki:

Krajowa Rada Sądownictwa Zadania: Zasadnicze zasadnie:
strzeżenie niezawisłości sędziowskiej
strzeżenie niezależności sędziów Głównym zadanie - kreacja składów sędziów
Poza tym zadania szczegółowe określa KRSU Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.” Art. 186. Konstytucji Skład: I Prezes SN, Prezes NSA, Minister Sprawiedliwości oraz osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej osoba powołana przez Prezydenta RP = bez oznaczenia okresu kadencji może być w każdym czasie odwołana: jej mandat wygasa najpóźniej w 3 miesiące po zakończeniu kadencji Prezydenta
2 sędziów SN
2 sędziów sądów administracyjnych
2 sędziów będących przedstawicielami zgromadzeń ogólnych sędziów apelacji
8 sędziów będących przedstawicielami zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów = wybierani na okres trwania kadencji Sejmu i Senatu
1 sędzia będący przedstawicielem Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych
4 posłów i 2 senatorów = na czas trwania kadencji Sejmu i Senatu
KRS wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Kadencja I Prezes SN, Prezes NSA, MS - na czas pełnienia funkcji
os. powołana przez Prezydenta RP - bez oznaczenia czasu kadencji, może być w każdym czasie odwołana, jej mandat wygasa najpóźniej w 3 miesiące po zakończeniu kadencji Prezydenta
posłowie i senatorowie - na czas trwania kadencji Sejmu i Senatu
przedstawiciele zgromadzeń ogólnych - na okres 4 lat Wygaśnięcie mandatu śmierć
zrzeczenie się mandatu
odwołanie przez organ, który dokonał wyboru
wygaśnięcie mandatu posła lub senatora
powołanie sędziego na inne stanowisko
wygaśnięcie albo rozwiązanie stosunku służbowego sędziego
przejście lub przeniesienie sędziego w stan spoczynku W zakresie organizacji sądownictwa i sądów: Podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją RP aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
Opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sądów
Opiniuje projekty aktów prawnych w sprawach wynagrodzeń sędziowskich oraz przedstawia wnioski W zakresie obsadzania stanowisk sędziowskich: Rozpatruje i ocenia kandydatury
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz