Odpowiedzialność konstytucyjna.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność konstytucyjna. - strona 1 Odpowiedzialność konstytucyjna. - strona 2 Odpowiedzialność konstytucyjna. - strona 3

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA odpowiedzialność konstytucyjna (prawna) to odpowiedzialność za naruszenie prawa realizowana z inicjatywy parlamentu przed organem władzy sądowniczej ; historia instytucji :
TRYBUNAŁ STANU TS to odrębny organ władzy sądowniczej , przeznaczony do realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej, ale nie jest sądem w rozumieniu art. 175 ust. 1 i nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości , ale ma cechy organu sądowniczego: niezależność, niezawisłość sędziów, a charakter zadań to orzekanie czy konkretne czyny stanowią naruszenie prawa (zbliżony do sądu karnego, a czasem jako taki działa); skład TS: przewodniczący - z urzędu PP SN; 2 zastępców i 16 członków wybranych przez Sejm na okres kadencji Sejmu, ale zachowują kompetencje do czasu wyboru nowych członków;
możliwe ponowne wybranie, a jedynie połowa musi mieć odpowiednie kwalifikacje (oraz zastępcy);
jest to tzw. sąd sejmowy - powiązanie kadencji i wybór członków przez sejm; funkcja członka TS jest honorowa , więc nieodpłatna (nie licząc niewielkiej diety w związku z pełnienie funkcji oraz zwrotu ew. kosztów);
sędziowie podlegają tylko Konstytucji i ustawom i są niezawiśli tylko w sprawowaniu funkcji sędziowskich; odwołanie możliwe tylko, gdy : zrzeknie się; trwała niezdolność do wykonywania czynności; prawomocny wyrok sądu ;
przysługuje im immunitet i nietykalność ;
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSTYTUCYJNEJ ograniczony podmiotowo charakter odpowiedzialności konstytucyjnej → 3 grupy osób : prezydent - najszerszy zakres odpowiedzialności (o wyłącznym charakterze); podobnie opisana w uTS odp. marszałków, ale nie ma ona wyraźnego oparcia w art. 198 i art. 131 ust. 2; osoby pełniące najwyższe stanowiska państwowe : premier i członkowie RM , więc nie dot. innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w adm. rząd.; osoby, którym premier powierzył kierowanie ministerstwem - obecnie w związku ze sformułowaniem ustawy o rządzie może to dot. jedynie członków RM lub samego premiera; P NBP - jedyny sposób usunięcia ze stanowiska przed upływem kadencji; P NIK - też jedyny sposób usunięcia; członkowie KRRiTv - też jedyny sposób usunięcia; Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych - powoływany i odwoływany na czas wojny na wniosek premiera przez prezydenta; posłowie i senatorowie w zakresie złamania zakazu z art. 107; zakres przedmiotowy to naruszenie Konstytucji lub ustawy, popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania =

(…)

… = odpowiedzialność za delikt konstytucyjny, tj. czyn, który nie będąc przestępstwem spełnia łącznie 2 przesłanki:
czyn polega na naruszeniu konstytucji lub ustaw, więc nie może dot. naruszenia innych aktów;
popełnienie czynu związane z wykonywaniem urzędu:
czyn popełniony w zakresie urzędowania osoby - gdy działa w ramach swoich kompetencji, ale z naruszeniem przepisów;
czyn popełniony w związku z zajmowanym…
… = odpowiedzialność za delikt konstytucyjny, tj. czyn, który nie będąc przestępstwem spełnia łącznie 2 przesłanki:
czyn polega na naruszeniu konstytucji lub ustaw, więc nie może dot. naruszenia innych aktów;
popełnienie czynu związane z wykonywaniem urzędu:
czyn popełniony w zakresie urzędowania osoby - gdy działa w ramach swoich kompetencji, ale z naruszeniem przepisów;
czyn popełniony w związku z zajmowanym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz