Konstytucyjny system organów państwowych - strona 2

note /search

Prezes Rady Ministrów i ministrowie.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1512

PREZES RADY MINISTRÓW Kompetencje premiera koncentrują się na: tworzeniu rządu i wnioskowaniu o dokonywanie zmian w rządzie, a ponieważ to on kontrasygnuje akty prawne prezydenta jest jednocześnie jedynym partnerem głowy państwa. Z nim związane jest istnienie rządu, gdyż udzielenie votum nieufności...

Prezydent - pozycja ustrojowa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1407

PREZYDENT POZYCJA USTROJOWA pozycja ustrojowa prezydenta wyznaczana jest przez zasadę podziału władz i określenie tego urzędu jako jednego z członów władzy wykonawczej → wyznacza ją 6 podstawowych zasad : zasada dualizmu - odrębne działanie Prezydenta i rządu, czemu daje wyraz min. systematyka Kons...

Rada ministrów i administracja rządowa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1393

RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA 2 znaczenia pojęcia „rząd”: znaczenie wąskie - to RM, innymi słowy gabinet. To pojęcie nie występuje w obecnej konstytucji, ale występowało min. w Małej Konstytucji z 1992 r. znaczenie szerokie - to cała administracja rządowa, tj RM, premier i wicepremierzy, m...

Radiofonia i telewizja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 861

RADIOFONIA I TELEWIZJA media elektroniczne - odrębności w stosunku do innych środków masowego przekazu: z uwagi na wymagania techniczne i konieczność zachowania „porządku w eterze” przekaz radiowy i telewizyjny musi być poddany ścisłym regułom dot. częstotliwości i zasięgu nadawania ; w znacznie ...

Referendum - pojęcia ogólne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1351

REFERENDUM POJĘCIA OGÓLNE referendum (głosowanie ludowe) - to forma demokracji bezpośredniej, polegająca na wypowiadaniu się wyborców, w formie głosowania, na tematy dot. spraw całego państwa lub jego części, przebiegające w oparci...

Referendum lokalne - Rada gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

REFERENDUM LOKALNE (ART. 170) dopiero ustawa z 2000 r. o referendum lokalnym rozszerzyła to referendum na wszystkie szczeble samorządu lokalnego ; art. 170 - przedmiot → sprawy dot. danej wspólnoty samorządowej , co oznacza: nie mogą to...

Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

REFERENDUM W SPRAWACH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA PAŃSTWA charakter fakultatywny - brak obowiązku przeprowadzenia go; przedmiot referendum → sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa oznacza zakaz przeprowadzenia referendum w sprawach nie związanych z interesem państwa , ale nie istnieją żadne pro...

Rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm i Senat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

Rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm: art. 119 → Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach; czytanie - rozpatrzenie projektu ustawy na posiedzeniu plenarnym Sejmu; pierwsze czytanie: na posiedzeniu lub w komisji (art. 37 RSejm), ale musi być na posiedzeniu gdy dot. ustaw : zmiana Konstytucji...

Rzecznik Praw Obywatelskich.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 805

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH ISTOTA INSTYTUCJI ombudsman to szczególny organ powiązany z parlamentem, czuwający nad prawidłowością postępowania administracji publicznej wobec obywateli ; historia  Szwecja w 1709, ale ostateczny kształt uzyskał dopiero w 1809 r. - najpierw jako funkcjonariusz parlam...

Skład i organizacja rząduu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204

SKŁAD I ORGANIZACJA RZĄDU RM jest organem kolegialnym , a jej skład ma charakter wieloosobowy → rezygnacja w Konstytucji ze stwierdzenia że „działa kolegialnie” (dopiero w ustawie jest to stwierdzenie); Skład ma charakter zamknięty (art. 147): prezes RM ; ministrowie (art. 149 ust. 1); kierujący o...