Referendum - pojęcia ogólne.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referendum - pojęcia ogólne. - strona 1 Referendum - pojęcia ogólne. - strona 2 Referendum - pojęcia ogólne. - strona 3

Fragment notatki:

REFERENDUM POJĘCIA OGÓLNE referendum (głosowanie ludowe) - to forma demokracji bezpośredniej, polegająca na wypowiadaniu się wyborców, w formie głosowania, na tematy dot. spraw całego państwa lub jego części, przebiegające w oparciu o podstawowe zasady prawa wyborczego oraz sformułowanie alternatywy „tak/nie” bądź opcji do wyboru ; referendum - głosowanie nad określonym problemem; plebiscyt - głosowanie nad wyrażeniem poparcia lub zaufania dla określonej osoby ( w prawie międzynarodowym ma też inne znaczenie - jako głosowanie ogółu mieszkańców nad przynależnością państwową);
współcześnie wywodzi się z doktryny szwajcarskiej , czemu dała oparcie filozofia J.J. Rousseau ;
powszechnie przyjęte w różnych systemach rządów, ale nie jest uważane za warunek konieczny demokratyzmu ; rodzaje referendum: kryterium zasięgu terytorialnego → referendum ogólnokrajowe i lokalne ; kryterium obowiązku jego przeprowadzenia → referendum obligatoryjne (np. dla przyjęcia Konstytucji z 1997 r.) i fakultatywne (gdy podmioty zarządzające referendum uznają to za potrzebne); kryterium skutków prawnych → referendum wiążące (gdy przedmiot referendum nabiera bezpośredniej skuteczności w jego wyniku) i konsultatywne (stanowi wskazówkę dla władz); kryterium momentu przeprowadzenia - referendum uprzednie (przed wydaniem aktu/decyzji przez władze) i  następcze (jako zatwierdzenie); kryterium aktu normatywnego → referendum ustawodawcze (uchwalenie ustawy w formie głosowania ludowego - nie istnieje obecnie w polskim prawie) i konstytucyjne (fakultatywne lub obligatoryjne); kwestia sporna - ocena instytucji: ma pewien element antyparlamentarny , szczególnie gdy może być zarządzane bez udziału parlamentu (np. DeGaule korzystał z referendum by przeprowadzić kwestie, których nie mógł przeprowadzić w parlamencie, a referenda te miały w praktyce charakter plebiscytów); możliwość manipulacji , gdy połączy się kilka różnych opcji, a można wybrać tylko „tak” lub „nie”; praktyka referendów w Europie Zachodniej ma raczej pozytywne efekty, choć w polskiej historii ma odmienne doświadczenia - w okresie międzywojennym nie wprowadzona do Konstytucji; w okresie PRL referendum „3xtak” fałszowane potem w 1987 r. także; dopiero w Małej Konstytucji wprowadzono referendum ogólnokrajowe i lokalne (dużo przeprowadzono lokalnych); też do zatwierdzenia Konstytucji, a potem w związku ze wstąpieniem do UE; REFERENDUM W KONSTYTUCJI Z 1997 R. art. 4 ust. 2 umiejscawia procedury demokracji bezpośredniej jako uzupełniające w stosunku do demokracji przedstawicielskiej

(…)

… umiejscawia procedury demokracji bezpośredniej jako uzupełniające w stosunku do demokracji przedstawicielskiej i trybu parlamentarnego podejmowania decyzji;
2 rodzaje - referendum lokalne i ogólnokrajowe;
art. 125 - przeprowadzane w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa → w Konstytucji wskazane 2 przypadki:
art. 90 ust. 3 - tzw. „referendum unijne” - wyrażenie zgody na ratyfikację umowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz