Konstytucyjny system organów państwowych - strona 3

note /search

Skarga konstytucyjna.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1736

Skarga konstytucyjna skarga konstytucyjna to szczególny środek prawny pozwalający jednostce na zwrócenie się do sądu konstytucyjnego o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć władz publicznych, o ile rozstrzygnięcia naruszają konstytuc...

Stan klęski żywiołowej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ stan klęski żywiołowej to katastrofa na­turalna lub awaria tech­niczna, których skutki zagrażają życiu lub zdro­wiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacz­nych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy za­stosowaniu ...

Stan wojenny.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1043

STAN WOJENNY stan wojenny (art. 229) - może być wprowadzony tylko w 3 sytuacjach: zewnętrznego zagrożenia państwa (także przez działania terrorystyczne) → przesłanka niedookreślona; zbrojnej napaści na terytorium RP → przesłanka określona, należy ją interpretować na tle Karty NZ; jeżeli z umowy mię...

Stan wyjątkowy.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1428

STAN WYJĄTKOWY stan wyjątkowy (art. 230) może zostać wprowadzony tylko w trzech sytuacjach: w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa; w razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli; w razie zagrożenia porządku publicznego; wg uswy - ...

Struktura parlamentu - zasada dwuizbowości.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1778

STRUKTURA PARLAMENTU: ZASADA DWUIZBOWOŚCI Geneza dwuizbowości tzw. mieszczańsko-szlachecki kompromis (XVII-XIX w.) - który z czasem zdemokratyzowano (wyjątek Wielka Brytania, ale tam Izba Lordów prawie nie ma kompetencji), aż do takiej postaci...

Struktura parlamentu - zgromadzenie narodowe.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

STRUKTURA PARLAMENTU: ZGROMADZENIE NARODOWE Historia: konstytucja marcowa - TAK → rewizja konstytucji co 25 lat (łatwiej niż zmiana) oraz dokonywanie wyboru prezydenta; kon...

System praw i wolności w Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

SYSTEM PRAW I WOLNOŚCI W KONSTYTUCJI Z 1997 dwuwarstwowe pojmowanie norm o prawach jednostki - przepis musi być rozumiany jednocześnie jako: prawo podmiotowe z możliwością wymuszenia jego realizacji przez władze publiczne, przede wszystkim na drodze sądowej; wytyczna działania dla całego systemu wł...

Trybunał Konstytucyjny.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1064

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY WPROWADZENIE sądowa kontrola zgodności ustaw z konstytucją to jedna z podstawowych obecnie gwarancji konstytucji, ale długo wypracowywała sobie tą pozycję, przede wszystkim dlatego, iż tradycyjna doktryna francuska odrzucała ją, jako ograniczenie praw parlamentu; w konstytucj...

Uprawnienia i obowiązki posła i senatora.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1162

Uprawnienia i obowiązki wg ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora: uregulowania prawne: uwm i RSejm i RSen; Uprawnienia i obowiązki związane z działalnością Izby i jej organów, udział posła w posiedzeniach oraz komisjach - uprawnienie (poza naruszeniem dyscypliny obrad nie można go wykluczyć...

Ustrój jednostek samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 658

USTRÓJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO organy stanowiące ( przedstawicielskie ) pochodzące z wyborów 4-roprzymiotnikowych , a kadencje ich wynoszą 4 lata ; system wyborczy - proporcjonalny do powiatów i województw ( 5% progi ), a gminy do 20.000