Konstytucyjny system organów państwowych - strona 4

Władza sądownicza. Sądy.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 707

WŁADZA SĄDOWNICZA. SĄDY. WPROWADZENIE 2 niezależne segmenty władzy sądowniczej to sądy (powiązany wzajemnie system sądownictwa) i trybunały (2 niezależne od siebie trybunały) → cechy wspólne tych 2 segmentów: zasada niezawisłości sędzi...

Wybory prezydenta i jego mandat.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 588

WYBORY PREZYDENTA I JEGO MANDAT wybierany przez Naród - co jest niespójne z uregulowaniami dot. kompetencji prezydenta, ale jest wynikiem historycznych uwarunkowań; wybory 4-roprzymiotnikowe: powszechne - czynne - jak do Sejmu, bierne - od 35 lat; równe - aspekt formalny, a aspekt materialny nie ma...

Zakres działania i zadania jednostek samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zakres działań samorządu → w Konstytucja wytyczna, by była to istotna część zadań publicznych oraz ustanowienie domniemania kompetencyjnego na rzecz samorządu terytorialnego → ważne 2 płaszczyzny : rozdział zadań między samorząd a admin...

Zakres działania Rady Ministrów.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

ZAKRES DZIAŁANIA RADY MINISTRÓW art. 146 ust. 1 - polityka wewnętrzna i zagraniczna RP → polityka, tzn. nie tylko administracja/wykonywanie ustaw, ale i strategiczne decydowanie o kierunkach działania o politycznym charakterze; art. 146 ust. 2 - domniemanie kompetencyjne dla RM : odnosi się do sp...

Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA RPO zadanie RPO → stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych → art. 80 K. zapewnia każdemu dostęp do RPO; aspekt podmiotowy - dot. obywateli, bezpaństwowców, cudzoziemców, ale nie innych podmiotów jak o...

Zasada niepodległości i suwerenności państwa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

ZASADA NIEPODLEGŁOŚCI I SUWERENNOŚCI PAŃSTWA nie ma tak uniwersalnego charakteru jak inne zasady, ale została silnie podkreślona ze względu na historyczne doświadczenia poczynając od okresu rozbiorów, poprzez doświadczenia II wojny światowej, a kończąc na okresie PRL. Zresztą jest to typowa konstru...

Zasada podziału władz.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1022

ZASADA PODZIAŁU WŁADZ jedna z najstarszych zasad, znana już za czasów Arystotelesa, ale rozwinięta w XVII i XVIII w. przez John'a Locke'a i Charlesa Montesquieu, była przeciwieństwem zasady absolutyzmu monarszego i w tym sensie jest jedną z gwarancji demokratyzmu systemu władzy. 2 składniki zasady ...

Zasada społeczeństwa obywatelskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

ZASADA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO pojęcie to wywodzi się z prac Hegla, ale w Polsce zaistniało w latach 80'tych, w tzw. okresie „pierwszej Solidarności”, jako hasło przeciwko stanowi rzeczy, w którym człowiek był przedmiotem władzy, a nie jej podmiotem → początek urzeczywistniania tej zasady to z...

Zasada społecznej gospodarki rynkowej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

ZASADA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ Art. 20 „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustro...

Zasady konstytucyjne - stan nadzwyczajny.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

ZASADY KONSTYTUCYJNE ODNOSZĄCE SIĘ DO SYTUACJI STANU NADZWYCZAJNEGO 6 zasad odnoszących się jednolicie do wszystkich sytuacji stanu nadzwyczajnego: zasada wyjątkowości (subsydiarności) → stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko w syt...