Stan wyjątkowy.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan wyjątkowy. - strona 1

Fragment notatki:

STAN WYJĄTKOWY stan wyjątkowy (art. 230) może zostać wprowadzony tylko w trzech sytuacjach: w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa; w razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli; w razie zagrożenia porządku publicznego; wg uswy - zagrożenia te mogą wynikać z działań terrorystycznych i gdy nie ma możliwości uniknięcia zagrożenia przez użycie zwykłych środków konstytucyjnych; rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego wydaje prezydent na wniosek RM; w ciągu 48 godzin przedkłada je Sejmowi, który niezwłocznie je rozpatruje; uchylenie bezwzględną większością przy ½ obecnych; czas → od dnia ogłoszenia w Dz.U. na czas nie dłuższy niż 90 dni, z możliwością 1 raz przedłużenia za zgodą Sejmu na 60 dni; teren → na części lub całości terytorium; kierownictwo działaniami zmierzającymi do usunięcia zagrożeń sprawuje premier (lub wojewoda, jeśli tylko w 1 województwie); możliwość zawieszenia organów samorządu wraz z ustanowieniem zarządu komisarycznego - lakoniczne uregulowania; ograniczenie autonomii szkół wyższych ; brak możliwości ograniczenia roli parlamentu, sądów i trybunałów (nie można zmienić kognicji sądów wojskowych ani wprowadzić sądów wyjątkowych i trybu doraźnego);
prezydent na wniosek premiera może postanowić o użyciu SZ do przywracania normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane → kieruje nimi MON, a żołnierze mają niektóre uprawnienia policjantów; zakres dopuszczalnych ograniczeń praw i wolności taki jak w stanie wojennym; ustawa o stanie wyjątkowym wprowadza możliwość ograniczania praw i wolności (przez premiera, ministrów lub wojewodów): odosobnienie osób (powyżej 18, wyjątkowo 17 lat), gdy uzasadnione podejrzenie, że na wolności ich działalność może zagrażać konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli lub porządkowi publicznemu, albo gdy odosob­nienie jest konieczne dla zapobieżenia popełnienia czynu karalnego;
nie uchyla to immunitetów;
decyduje wojewoda, zaskarżenie do sądu adm. i rozprawa wyznaczona w ciągu 7 dni; 1-7 i 9-11 punkt ze stanu wojny ;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz