Stan wyjątkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan wyjątkowy - strona 1 Stan wyjątkowy - strona 2

Fragment notatki:

Stan wyjątkowy (ust. Z 21.06.2002r o stanie wyjątkowym)
związany jest z zaostrzeniem sytuacji wewnętrznej w państwie, koniecznością utrzymania spokoju i bezpieczeństwa wewnętrznego lub z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa
przesłanki:
zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa
zagrożenia bezpieczeństwa obywateli
zagrożenie porządku publicznego.
Zagrożenia tego rodzaju mogą być również spowodowane terroryzmem. Jest to zjawisko dynamiczne i przybiera różne formy działania. Często ma char. Lokalny, dlatego też przewidziano zastosowanie tej instytucji tylko na obszarze objętej takimi zdarzeniami, a dopiero gdyby to okazało się niewystarczające na terytorium całego państwa. Cechą warunkują jest to, że zagrożenia te nie mogą być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych.
Początkowo łączony był ze stanem klęski żywiołowej.
wprowadzenie i obowiązywanie
wprowadzić może Prezydent na wniosek RM
na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni „przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni”
rozporządzenie powinno określać przyczyny, czas trwania, obszar obowiązywania
Nie później niż 48h od jego podpisania Prezydent ma obowiązek przestawić je Sejmowi do zatwierdzenia. Sejm rozpatruje je niezwłocznie, zatwierdza v uchyla bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Podawane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia właściwego wojewody, przez rozplakatowanie w miejscach publicznych i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze. MSZ jest obowiązany do notyfikacji faktu wprowadzenia i przyczyn Sekretarzowi Gen. ONZ i SG RE.
organy władzy publicznej.
Działania przywracające konstytucyjne ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny wykonują:
właściwy wojewoda jeżeli zasięga ogranicza się do obszaru lub części województwa
premier, gdy obejmuje więcej niż jedno województwo.
Prezydent na wniosek RM może postanowić o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, ale tylko w syt. Gdy dotychczas użyte siły i środki zostaną wyczerpane.
W przypadku, gdy organy gminy, powiatu, województwa nie wykażą się dostateczną skutecznością Premier na wniosek właściwego wojewody może zwiesić te organy w wykonywaniu zwykłych zadań. Wprowadza się wtedy ZARZĄD KOMISARYCZNY, który sprawuje mianowany przez premiera komisarz rządowy.
ograniczenia wolności i praw
dot. może osób fiz. zamieszkujących lub przebywających tymczasowo na danym terenie, a także os. prawnych i jedn. Organizacyjnych mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze objętym tym stanem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz