Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznik Praw Obywatelskich. - strona 1 Rzecznik Praw Obywatelskich. - strona 2

Fragment notatki:

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH ISTOTA INSTYTUCJI ombudsman to szczególny organ powiązany z parlamentem, czuwający nad prawidłowością postępowania administracji publicznej wobec obywateli ; historia  Szwecja w 1709, ale ostateczny kształt uzyskał dopiero w 1809 r. - najpierw jako funkcjonariusz parlamentu powołany do kontroli urzędników królewskich, min. w oparciu o skargi obywateli, stopniowo zaczął nabierać możliwości wpływania na postępowanie w adm.
1919 r. Finlandia, 1952 r. Norwegia, 1953 r. Dania, 4 podstawowe cechy charakterystyczne: samodzielny organ państwowy oddzielony od adm. i sądownictwa, zwykle wprowadzony w konstytucji ; organ powiązany z parlamentem - strukturalnie (powoływany przez parlament) i funkcjonalnie (jego zadania mieszczą się w funkcji kontrolnej parlamentu); organ o dwojakich zadaniach : wysłuchuje skarg obywateli oraz podejmuje kroki w celu ich naprawienia nieprawidłowości (kryteria to nie tylko legalność, ale i słuszność i sprawiedliwość); informuje parlament o stanie praworządności ; organ łatwo dostępny, odformalizowany i bezpłatny , choć zwykle ma swobodę w dobieraniu sobie spraw i prawo jedynie sugerowania właściwych rozstrzygnięć ; Polska  okres międzywojenny - brak; powstał dopiero w 1987 r. (uRPO) → nowela kwietniowa nadała mu rangę konstytucyjną; konstytucja z 2.04.1997 r. wprowadziła też RPD;
POZYCJA USTROJOWA samodzielny organ konstytucyjny , pozostający poza tradycyjnym trójpodziałem, a ze względu na jego działania i powiązania nazywany jest organem ochrony prawa ; powiązany z Sejmem, choć nie przekreśla to jego samodzielności i odrębności → sejm za zgodą senatu powołuje go; RPO przedkłada sejmowi sprawozdania ze swojej działalności; ponosi przed Sejmem odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie; zasada niezależności od pozostałych organów państwa → inne organy nie mają na niego wpływu, a jego wpływ na nie zawiera się w jego zadaniach; powoływany przez Sejm za zgodą Senatu → kandydata zgłasza Marszałek i min. 35 posłów → uchwała bezwzględna większość przy ½ obecnych → przekazanie uchwały Senatowi, który ma 1 miesiąc na wyrażenie zgody (milczenie = zgoda; brak zgody jest ostateczny); wymagane kwalifikacje → obywatelstwo polskie, wyróżniać się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na walory moralne i wrażliwość społeczną; kadencja - 5 lat, możliwe jedno ponowne powołanie, a po zakończeniu kadencji RPO ma prawo wrócić do poprzedniej pracy, o ile nie ma przeszkód prawnych; przysługuje mu immunitet (jedynie za zgodą Sejmu

(…)

… do poprzedniej pracy, o ile nie ma przeszkód prawnych;
przysługuje mu immunitet (jedynie za zgodą Sejmu) i nietykalność (tylko gdy złapany na gorącym uczynku);
incompatibilitas → poseł, senator, żadne stanowisko, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej;
apolityczność → nie może należeć do partii politycznych, związku zawodowego, ani prowadzić działalności nie dającej się pogodzić z godnością urzędu;
odwołanie tylko w przypadkach szczególnych, jak zrzeczenie, śmierć, trwała niezdolność na skutek choroby, ułomności lub upadku sił, sprzeniewierzenie się ślubowaniu → decyduje jedynie Sejm (art. 210);
wniosek o odwołanie - Marszałek i 35 posłów - do 05.2000 r. mógł tylko Marszałek, co było lepsze bo chroniło przed atakami politycznymi, ale dla złagodzenia tego wprowadzono wymóg by za odwołaniem głosowało 3/5 przy ½ obecnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz