Sposób kreacji rzecznika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposób kreacji rzecznika - strona 1 Sposób kreacji rzecznika - strona 2

Fragment notatki:

SPOSÓB KREACJI RZECZNIKA : Na początku ( na mocy pierwotnej ustawy o RPO z 1987r) Rzecznika powoływał Sejm na wniosek Prezydium Sejmu . W tym trybie został powołany pierwszy Rzecznik - prof. Ewa Łętowska. Po noweli konstytucyjnej z 7 kwietnia 1989r. Rzecznika miał powoływać Sejm za zgodą Senatu na okres 4 lat. Kolejna nowela z 24 sierpnia 1991r. - w tym trybie powołany drugi Rzecznik - prof. Tadeusz Zieliński (1992) , trzeci - prof. Adam Zieliński (1996) i czwarty prof. Andrzej Zoll. Obecnie (na mocy postanowienia z art. 3 ustawy o RPO) uprawnienie do zgłaszania kandydatów do urzędu Rzecznika ma Marszałek Sejmu , oraz gr. co najmniej 35 posłów . Ustawa Sejmu w sprawie powołania Rzecznika ma zapaść bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.
Ustawa ta niezwłocznie przekazywana jest Marszałkowi Senatu , który winien zapewnić podjęcie przez Senat uchwały, wyrażającej zgodę na powołanie Rzecznika w ciągu miesiąca od przekazania Senatowi, uchwały Sejmu. Senat swoją ustawę podejmuje zwykła większością głosów, w obecności połowy ogólnej liczby senatorów. Milczenie, lub niemożność podjęcia stosownej uchwały przez Senat w ciągu miesiąca oznacza domniemane wyrażenie zgody na kandydata zaaprobowanego przez Sejm. Odmowa wyrażenia zgody przez Senat na kandydata Sejmu (wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczy posłów) uruchamia procedurę powołania Rzecznika od początku. Sejm musi na nowo powołać na to stanowisko inną osobę. Procedura ta trwa do czasu, aż obie izby zaaprobują wspólną kandydaturę na ów urząd. Kadencja Rzecznika od początku istnienia tej instytucji trwa 4 lata.
W pierwotnej wersji ustawy o RPO - cztery lata liczono od dnia podjęcia uchwały powołującej Rzecznika przez Sejm. W czasie obowiązywania Małej Konstytucji z 1992r - kadencja rozpoczynała się od dnia złożenia przez Rzecznika ślubowania przed Sejmem. (następowało zawsze po zapadnięciu uchwały zatwierdzającej Senatu, ale przed rozpoczęciem wykonywania przez Rzecznika nowych obowiązków.) Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki, aż do czasu objęcia stanowiska przez nowego . Konstytucja z kwietnia 1997 - zmienia czas kadencji z 4 na 5 lat. (art.209 ust.1)
Ta sama osoba może pełnić ten urząd max. przez 2 bezpośrednio po sobie następujące kadencje.
Urząd jednoosobowy , działający przy pomocy swego Biura. (ustawa z 1987r)
Nowela z sierpnia 1991r dopuściła możliwość powołania na wniosek Rzecznika przez Marszałka Sejmu nie więcej niż 3 zastępców Rzecznika.
Ponadto stworzyła możliwość ustanowienia przez samego Rzecznika, za zgodą Sejmu swoich pełnomocników terenowych. (art.22 ustawy o RPO)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz