procedura wyboru RPO RP - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
procedura wyboru RPO RP - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

procedura wyboru RPO RP. Kto obecnie piastuje ten urząd (imiennie)
Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm (uchwałą) za zgodą Senatu na 5 lat.
ponowne powołanie jest możliwe tylko 1 raz
Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów.
konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów, oddanych w obecności min. połowy ustawowej liczny posłów
Uchwałę Sejmu o powołaniu Rzecznika Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu.
Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika w ciągu 1 miesiąca. Niepodjęcie uchwały przez Senat w ciągu miesiąca oznacza wyrażenie zgody.
Jeżeli Senat odmawia wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika, Sejm powołuje na stanowisko Rzecznika inną osobę, a całe postępowanie zacznie się od początku. Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.
Obecnie urząd Rzecznika Praw obywatelskich piastuje dr Janusz Kochanowski. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz