Konstasygnata i perogatywa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstasygnata i perogatywa. - strona 1 Konstasygnata i perogatywa. - strona 2

Fragment notatki:

KONTRASYGNATA I PREROGATYWY kontrasygnata pełni 2 funkcje ustrojowe : uzależnia prezydenta od premiera ; przejęcie przez premiera odpowiedzialności politycznej za ten akt , co powoduje pośrednie uzależnienie prezydenta od parlamentu ; prerogatywy - akty prezydenta zwolnione z obowiązku złożenia kontrasygnaty, a odpowiedzialność za nie ponosi prezydent tylko gdy zostaną wydane z naruszeniem prawa (odp. konst.); historia instytucji kontrasygnaty : TAK - konstytucja marcowa i kwietniowa (bardzo ograniczona); TAK - nowela kwietniowa z 1989 r. (tylko do najważniejszych aktów prawnych, które miały być określone w ustawie, nigdy nie wydanej); TAK - Mała Konstytucja z 1992 r. (zasada - kontrasygnata aktów prawnych prezydenta + lista kilkunastu prerogatyw, ale nie uznano w praktyce tego wyliczenia za enumeratywne, co poparł nie jednomyślnie TK); w Konstytucji z 1997 r. - akty urzędowe prezydenta ( pojęcie szersze niż akty prawne - wszystkie decyzje i działania podjęte przez prezydenta w okresie wykonywania urzędu), więc nie dot. aktów w formie ustnej. Wyjątki od zasady w art. 144 ust. 3:
stosunki prezydenta z parlamentem (1-8);
sprawy związane z powoływaniem i odpowiedzialnością rządu i ministrów (11-15);
powoływania innych organów państwowych (20-27);
tradycyjnych uprawnień głowy państwa (16-19);
tak by mógł pełnić funkcję arbitra, a prerogatywy te wychodzą poza zakres działań rządu; zawsze udziela premier (umocnienie jego pozycji wobec prezydenta i innych członków RM), który ma pełną swobodę decyzji , a prezydent nie ma żadnych środków do wymuszenia jej;
w art. 144 ust. 2 zaznaczone, że bierze na siebie odpowiedzialność przed Sejmem , ale to mylące stwierdzenie, gdyż premierowi nie można wyrazić indywidualnego votum nieufności, a jedynie konstruktywne w stosunku do całej RM;
uzyskanie kontrasygnaty jest konieczną przesłanką ważności aktu , a wydanie go pomimo braku kontrasygnaty może stanowić naruszenie konstytucji;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz