Kadencja Sejmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kadencja Sejmu - strona 1 Kadencja Sejmu - strona 2 Kadencja Sejmu - strona 3

Fragment notatki:

Kadencja Sejmu Trwa 4 lata( obecnie: liczy się od dnia zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji) Kadencja jest to więc okres trwania pełnomocnictw Sejmu , czyli konstytucyjnie określony czas na jaki został on wybrany , w którym w składzie określonym decyzją elektoratu w wyborach, będzie on mógł wypełniać służące jemu funkcje. Jak zawsze do tej pory po 1989r. Senat dzielić będzie los Sejmu , gdy ten sam skróci swoją kadencję, albo gdy uczyni to Prezydent RP, w okolicznościach, które dopuszcza ustawa zasadnicza(art. 98ust.4)
Dlatego też wybory do obu izb odbywają się u nas także jednocześnie.
Na gruncie Konstytucji możemy wyróżnić „normalną” kadencję od tzw.: kadencji skróconej lub przedłużonej . KADENCJA „NORMALNA” To inaczej pełna , nieprzerwana kadencja, którą w granicach ściśle określonych konstytucyjnie ( 4 lata od dnia zebrania się na pierwszym posiedzeniu, aż do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie w następnej kadencji) odbywa organ przedstawicielski. Pełna kadencja ma najczęściej miejsce w tych parlamentach, w których istnieje określona i wystarczająco silna większość stabilizująca scenę polityczną kraju. KADENCJA PRZEDŁUŻONA To sytuacja, gdy okres pełnomocnictw izb ulega przesunięciu poza konstytucyjnie zakreślone ramy 4 lat. Nie ulega wątpliwości, że ewentualne przedłużenie kadencji izb musiałoby być dopuszczane poprzez specjalnie uchwaloną ustawę konstytucyjną, jednorazowo zawieszającą normę określającą czteroletnią kadencję izb, określającą późniejszy upływ kadencji w stosunku do terminu już wyznaczonego konstytucyjnie. Na gruncie Konstytucji z 1997r. przedłużenie kadencji nie jest w zasadzie dopuszczalne poza sytuacją z art. 228 ust.7. Przepis ten zakazuje odbywania wyborów w czasie trwania stanów nadzwyczajnych , oraz w czasie 90 dni po ich zakończeniu. Gdyby na taki czas natrafił upływ kadencji organów przedstawicielskich( Sejm i Senat), organów samorządu terytorialnego albo Prezydenta RP , kadencje tych organów ulegałyby ex constitutione odpowiedniemu przedłużeniu. KADENCJA SKRÓCONA Niestety znana naszej Konstytucji(art.98 ust. 3-6) [ inaczej: „rozwiązanie izb parlamentarnych”] Skrócenie kadencji może przyjąć na tle Konstytucji z 1997r. jedną z dwóch postaci decyzji. * Może ono być rezultatem decyzji samego Sejmu i wtedy w istocie dochodzi do tzw. : samorozwiązania się Sejmu. (art. 98 ust.3 Konst.) Sejm musi podjąć taką uchwałę większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów ( a więc 307, bo liczonej od 460) Uchwała taka nie może jedynie zapaść na mocy art. 228 ust.7.(stany nadzwyczajne , patrzać wyżej ^! ;P) Poza tym może zapaść w każdym czasie , a decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Sejmu (chociaż w przypadku rozwiązania, jego los podzieli również Senat;] ni ma , że boli ot , co! )

(…)

… podzieli również Senat;] ni ma , że boli ot , co! )
* Skrócenie kadencji może jednak też nastąpić na podstawie zarządzenia Prezydenta RP i wtedy winno się tak naprawdę mówić o rozwiązaniu Sejmu. Ma być ono wydane po obowiązkowym uzyskaniu przezeń opinii ( chociaż niewiążących) marszałków obu izb parlamentu, przy czym wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skróceniu ulega także kadencja Senatu. Skrócenie takie może mieć obowiązkowy, albo fakultatywny charakter. Obligatoryjny charakter skrócenia kadencji Sejmu ma miejsce gdy po dwóch nieefektywnych etapach postępowania mającego na celu wykreowanie Rządu, Sejm nie będzie w stanie udzielić jemu votum zaufania większością głosów.( w takiej sytuacji ustrojodawca mówi stanowczo: „ Prezydent RP skraca kadencję…”)
Natomiast skrócenie będzie mieć fakultatywny charakter…
… państwa ) miało chronić obywateli przed ryzykiem zamiany rządów demokratycznych w rządy arbitralne, tj.: autorytarne, albo wręcz tyrańskie , czy dyktatorskie. Lordowi Acton przypisuje się słynny aforyzm, w myśl którego: „ każda władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje w sposób absolutny”

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz