Kompetencje Prezydenta RP - Władza ustawodawcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje Prezydenta RP - Władza ustawodawcza - strona 1 Kompetencje Prezydenta RP - Władza ustawodawcza - strona 2

Fragment notatki:

Kompetencje Prezydenta RP. Wyznaczane przez Konstytucję i oparte na zasadach trójpodziału władz i równoważenia się władz.
Obecne uregulowanie konstytucyjne kompetencji Prezydenta RP posiada 2 specyficzne cechy:
Nie istnieje swoiste zarezerwowanie dla Prezydenta spraw stosunków zagranicznych ale istnieje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
Istnieje szeroki zakres uprawnień osobistych - prerogatywy, są podejmowane przez prezydenta bez kontrasygnaty 12.4.1 Uprawnienia prezydenta w stosunkach z Sejmem i Senatem. Zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu: -nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu
- wyznaczając je na dzień wolny od pracy ,przypadający w ciągu 30 dni przed upływem…( jak wyżej).
-Prezydent zwołuje 1. posiedzenie w nowej kadencji i powołuje ich marszałków - seniorów, w ciągu 30 dni od dnia wyborów, a w razie skrócenia kadencji nie później niż na 15 dzień po przeprowadzeniu wyborów
 to były prerogatywy, o wyłącznie techniczno - organizacyjnym charakterze Skrócenie kadencji Sejmu: -to uprawnie również nie podlega kontrasygnacie premiera, uprawnienie osobiste
- prezydent może skrócić kadencję jeśli:
Ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w czasie 4 miesięcy od dnia złożenia Sejmowi przez rząd projektu ustawy budżetowej - skrócenie fakultatywne .
W razie niepowołanie rządu po nieudanych 3 próbach - skrócenie obligatoryjne .
W takim wypadku prezydent zarządza skrócenie kadencji, gdy ten w ciągu 14 dni nie udzieli wotum zaufania powołanemu rządowi w 3 etapie.
-kompetencja umożliwiająca prezydentowi równoważenie władzy ustawodawczej
- zanim podejmie decyzję o skróceniu kadencji powinien zasięgnąć opinii Marszałków obu izb, nie są one wiążące, nie określono terminu przedłożenia prezydentowi tych opinii Udział w procesie legislacyjnym: - prawo inicjatywy ustawodawczej, bez kontrasygnaty
- wg Prof. Witkowskiego prezydent powinien korzystać z tego uprawnienia wstrzemięźliwie, w sprawach istotnych. Weto ustawodawcze: - Uprawnienie prezydenta z tym związane to podpisywanie (bądź odmowa podpisania) i ogłaszanie uchwalonych ustaw.
- jeśli prezydent aprobuje ustawę powinien ją podpisać w ciągu 21 dni i zarządzić jej ogłoszenie w oficjalnym dzienniku publikacyjnym RP.
- prezydent może również w ciągu 21 dni:
Wystąpić do TK z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z konstytucja, jeśli TK nie dopatrzy się w ustawie niezgodności to wtedy prezydent musi ją podpisać. Jeśli są niezgodności to prezydent podpisuje tą cześć która jest zgodna, bądź oddaje ja w celu usunięcia niezgodności.


(…)

… jej ogłoszenie w Dz.U.
- Prezydent po użyciu weta nie może już skierować ustawy do TK.
Orędzie:
-Nasza konstytucja tak jak wiele innych przewiduje jeden oficjalny sposób komunikowania się Prezydenta z parlamentem - tzw. orędzia -> charakter prerogatywy -> może być skierowane do sejmu, do Senatu i do Zgromadzenia Narodowego.
- nie może być przedmiotem debaty w żadnej z izb ani w ZN.
-orędzie może mieć postać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz