Prawo Wyborcze - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Wyborcze - wykład - strona 1 Prawo Wyborcze - wykład - strona 2 Prawo Wyborcze - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO WYBORCZE
1. Znaczenie
Wybory w demokracji przedstawicielskiej (reprezentacyjnej) są podstawowym sposobem kreowania organów przedstawicielskich.
W nauce prawa konstytucyjnego wyróżnia się 2 terminy prawa wyborczego:
Znaczenie przedmiotowe: ogół norm prawnych, które określają sposób przeprowadzania wyborów do organów przedstawicielskich. Znaczenie podmiotowe: prawo poszczególnego członka zbiorowego podmiotu suwerenności do brania udziału w wyborach (bierne i czynne prawo wyborcze).
2. Podstawowe zasady prawa wyborczego
Podstawowe zasady prawa wyborczego to ukształtowane historycznie reguły, które decydują o kształcie poszczególnych instytucji prawa wyborczego, odzwierciedlone w konstytucji lub w ustawie nazywanej ordynacją wyborczą albo w obu tych aktach razem.
powszechność równość bezpośredniość
zasada tajności głosowania
coraz częściej zasada wyborów wolnych
2.1 Zasada powszechności
Formułuje ona zakaz wyłączania od czynnego udziału w wyborach obywateli albo grup społecznych wchodzących w skład zbiorowego podmiotu suwerenności.
Wprowadzono ją po raz pierwszy w konstytucji francuskiej z 1848r. wówczas z zastrzeżeniem jej wyłącznie dla mężczyzn.
W kontekście biernego prawa wyborczego zasada powszechnego prawa wyborczego oznacza, że nie jest możliwe pozbawianie i ograniczanie obywatela lub grupy obywateli wpływu na wysuwanie kandydatów na przedstawicieli, ani możliwości kandydowania do organu przedstawicielskiego. W kontekście czynnego prawa wyborczego zasada ta oznacza zakaz wyłączania obywateli lub grup od możliwości czynnego uczestniczenia w wyborach.
W dotychczasowej historii tej zasady znane były i wciąż bywają ograniczenia czy też wyłączenia, ich podstawą były kryteria nazywane cenzusami wyborczymi (zarówno w odniesieniu do biernego jak i czynnego prawa wyborczego).
CENZUSY WYBORCZE
1.
Domicyl, czyli cenzus zamieszkania
Spotykany również współcześnie, również w polskim prawie wyborczym (okresu PRL i w ordynacji wyborczej do parlamentu europejskiego). Cenzus ten wymaga od wyborcy stałego zamieszkiwania na terytorium kraju lub okręgu wyborczego przez określony ustawowo okres czasu; jest to cenzus dość rozpowszechniony. Występuje w Polsce, Austrii, Kanadzie, USA, Meksyku, Izraelu, Singapurze. generalnie - 1 - 14 lat.
W USA przy wyborach prezydenckich cenzus ten wynosi 14 lat.

(…)

… dopuszczalne ograniczenie w prawach wyborczych pewnej kategorii podmiotów. Osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju (wymaga prawomocnego orzeczenia sądu).
Osoby prawomocnie skazane przez sąd karny na karę pozbawienia praw publicznych. Dzisiaj jest kilka przestępstw, za które jeśli osoba zostanie skazana sąd orzeka pozbawienie praw publicznych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz