Wykład - zasady prawa wyborczego w wyborach parlamentarnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zasady prawa wyborczego w wyborach parlamentarnych - strona 1 Wykład - zasady prawa wyborczego w wyborach parlamentarnych - strona 2 Wykład - zasady prawa wyborczego w wyborach parlamentarnych - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY PRAWA WYBORCZEGO W WYBORACH PARLAMENTARNYCH
W wyborach parlamentarnych obowiązuje ordynacja wyborcza z 12.04.2001. Wybory zarządza prezydent, odbywają się łącznie, w niedzielę, głosuje się osobiście i tylko raz.
Nad sprawnym przeprowadzeniem wyborów czuwa Państwowa Komisja Wyborcza, podlegają jej Okręgowe Komisje Wyborcze (41 do sejmu, 40 do senatu), im zaś podlegają Obwodowe Komisje Wyborcze.
Obowiązujące zasady prawa wyborczego:
1)POWSZECHNOŚĆ
Każdemu obywatelowi danego państwa przysługuje prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) i prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Istniejące cenzusy:
-wiek (18/21 lat, 18/30 lat)
-pozbawienie praw wyrokiem sądu lub Trybunału Stanu
-ubezwłasnowolnienie wyrokiem sądu
2)RÓWNOŚĆ
Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, każdy głos ma jednakową wartość
3)TAJNOŚĆ
Karty do głosowania są anonimowe
4)BEZPOŚREDNIOŚĆ
Głosowanie bezpośrednio na kandydata, który stanie się członkiem parlamentu
5.a)WIĘKSZOŚCIOWE
W danym okręgu wyborczym występuje tylko jedna lista wyborcza na której w porządku alfabetycznym są umieszczeni kandydaci reprezentujący wszystkie biorące udział w wyborach ugrupowania. Podział na okręgi od 2 do 4 mandatów ( w Polsce)
b)PROPORCJONALNE
Wyborca głosuje na ugrupowanie (listę), obsada personalna ma drugorzędne znaczenie. Kolejność kandydatów na liście ustala partia.
SEJM -wybory są równe, powszechne, bezpośrednie, tajne, i proporcjonalne
-czynne pr.wyb.-18 lat, bierne -21 lat -wybiera się 460 posłów
-próg dla partii: 5%, dla koalicji: 8%
-w okręgu wybiera się co najmniej 7 posłów
-w jednym okręgu komitet ma 1 listę
-5000 podpisów wyborców
-karta do głosowania zawiera listy partyjne na nich nazwiska kandydatów
-jeden głos na jedną listę
-mandaty-inna liczba w każdym okręgu
SENAT
-wybory są powszechne, tajne, równe, bezp., większościowe
-czynne pr. wyb.- 18 lat, bierne-30 lat
-wybiera się 100 senatorów
-w okręgu wybiera się od 2 do 4 senatorów
-1 lista komitetu w jednym okręgu
-3000 podpisów wyborców
-nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej
-wyborca ma min. jeden głos (max. 4)
-mandat otrzymują kandydaci z największą ilością głosów (2 lub 3,4)
Stara ordynacja opierała się na systemie d`Hondta (system przeliczania głosów- proporcjonalnie), system ten powoduje wzmocnienie partii silnych i dużych, uzyskują więcej mandatów (sumę zebranych przez partię głosów dzieli się kolejno przez liczby naturalne 1,2,3,4,5,6,7,8,9....)


(…)

… wpływające na wynik wyborów: odpowiednie ustalenie granic i wielkości okręgu wyborczego, odpowiednia formuła wyborcza, wybór najbardziej sprzyjającego danej partii systemu przeliczania głosów, wymogi stawiane rejestracji kandydatów, progi zaporowe, techniczne aspekty głosowania, zasady finansowania kampanii i czas jej trwania.
Każdy system wyborczy ma swoje polityczne konsekwencje. Jednomandatowe okręgi wyborcze + większościowa formuła wyborcza utrwalają system dwupartyjny, okręgi wielomandatowe + formuła proporcjonalna sprzyjają wielopartyjności.
System wyborcze wywołują 2 zasadnicze efekty polityczne:
1)bezpośredni- rozmiar dysproporcji między uzyskanym poparciem a ilością uzyskanych mandatów
2)pośredni- liczba partii reprezentowanych w parlamencie (redukcja efektywnej liczby partii w parlamencie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz