FINANSE PUBLICZNE - TESTY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5292
Wyświetleń: 23065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FINANSE PUBLICZNE - TESTY - strona 1 FINANSE PUBLICZNE - TESTY - strona 2 FINANSE PUBLICZNE - TESTY - strona 3

Fragment notatki:Redystrybucja bezpośrednia polega na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych, które wpływają na poziom dochodów rozporządzalnych.

Dobra kongestywne charakteryzują się tym, iż ich użyteczność zależy od liczby korzystających z danego dobra.

Płatnikiem jest podmiot zobowiązany prawem podatkowym wyłącznie do pobrania i odprowadzenia podatku.

W związku z realizacją stabilizacyjnej funkcji finansów publicznych, władze publiczne mogą wpływać bezpośrednio na poziom popytu konsumpcyjnego.

Przedmiotem teorii incydencji jest badanie stosunków prawno-finansowych powstających między organami władzy publicznej oraz obywatelami.

Podatki pośrednie (VAT, akcyza) są przykładem fiskalnych instrumentów redystrybucji pośredniej.

 Organem podatkowym samorządu województwa jest:
prezes właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej
wojewoda
marszałek województwa
skarbnik województwa
 Konieczność gromadzenia środków niezbędnych do sfinansowania dostarczania dóbr publicznych to funkcja finansów publicznych:
alokacyjna
redystrybucyjna
stabilizacyjna
fiskalna
 Według nauki ekonomii finanse publiczne są subdyscypliną:
makroekonomii
mikroekonomii
ekonomicznej teorii państwa
prawa finansowego
 Zmienną cechą podatku jest:
bezzwrotność
przedmiot podatku
podmiot podatku
pieniężny charakter świadczenia
Ii
 Normy skarbowe:
spowodują zwiększenie dostępnych publicznych zasobów pieniężnych
oznaczają konieczność opracowania budżetu z podziałem wydatków między poszczególne organy skarbowe
nie wpłyną na wielkość publicznych zasobów pieniężnych
spowodują rozdysponowanie (zmniejszenie) publicznych zasobów pieniężnych
 Funkcjami finansów publicznych realizowanymi w wymiarze mikroekonomicznym są funkcje:
stabilizacyjna
alokacyjna
redystrybucyjna
fiskalna
 Wzrost znaczenia wydatków na dobra społeczne (ochrona zdrowia, edukacja) oraz podatków konsumpcyjnych wiąże się z implementacją w obrębie finansów publicznych koncepcji państwa:
welfare state
warfare state
workfare state
żadne z powyższych
 Ekonomiczną cechą dobra publicznego jest:
zerowy krańcowy koszt jego dostarczenia
niemożność wykluczenia z jego konsumpcji ze względu na kryteria społeczno - polityczne
brak rywalizacji w konsumpcji
niemożność wykluczenia z jego konsumpcji z przyczyn technicznych
Li
Redystrybucja bezpośrednia polega na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych, które wpływają na poziom dochodów rozporządzalnych.
Dobra kongestywne charakteryzują się tym, iż ich użyteczność zależy od liczby korzystających z danego dobra.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz