Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań

note /search

Socjologia - notatki - Idee przeciwne

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Socjologia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 5915

Przykład Krach na nowojorskiej giełdzie przy Wall Street 24 października 1929 spowodował falę wydarzeń, która zmieniła życie ludzi na niemal wszystkich kontynentach. Z okien biurowców wypadały nic niewarte papiery inwestycyjne tuż po nich w samobójczych skokach odbierali sobie życie bankrutujący i...

FINANSE PUBLICZNE - TESTY

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Finanse publiczne
Pobrań: 4543
Wyświetleń: 21126

Redystrybucja bezpośrednia polega na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych, które wpływają na poziom dochodów rozporządzalnych. Dobra kongestywne charakteryzują się tym, iż ich użyteczność zależy od liczby korzystających z danego dobra. Płatnikiem jest podmiot zobowiązany prawem podatkowym...

Nauka o organizacji- wykłady

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3731

Nauka o organizacji i zarządzaniu Nauka o organizacji- jako dyscyplina wiedzy, należy do dziedzin nauk ekonomicznych, a szerzej nauk humanistycznych. Od szczegółu do ogółu. Nauka ta ma charakter interdyscyplinarny, gdyż jest zasilana przez inne nauki, czerpie materiał do swych rozważań i ...

Podstawy zarządzania- wykłady

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2450

dr hab. Marek Stankiewicz. Notatka składa się z 12 stron. 1. Przesłanki naukowego zarządzania- rewolucyjny rozwój zasobów (wynalezienie maszyny parowej, a potem elektryczności. Rozwój ewolucyjny, potem rewolucyjny= popyt na nowe, nie wynikające tylko z doświadczenia metody działania. Zapewnieni...

Finanse publiczne - pytania, pojęcia, zagadnienie problemowe

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 6699

in. pojęcia takie jak: dotacje celowe, fundusz celowy, zakład budżetowy. Notatka porusza zagadnienie problemowe takie jak: czy możliwość funduszy celowych zakłóca społeczna kontrolę nad przepływami pieniężnymi, jaki sposób finansowania deficytu budżetowego byś polecił. W notatce znaleźć można ...

Prawo gospodarcze - test

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4578

in. zagadnienia takie jak: spółka cywilna, osoba fizyczna, spółka handlowa, aport, firma, prokura, pracownicy, ewidencja, zakładowy układ zbiorowy pracy, pracodawca, sąd pracy, źródła dochodu, księgi wieczyste, układ europejski, ewidencja. Spółka cywilna dwuosobowa z chwilą wypowiedzenia umowy prze...

Notatki prawo

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1792

"• Stosunek prawny Jest to stosunek społeczny uregulowany przez prawo powstający pomiędzy podmiotami prawa, powodujący powstanie pomiędzy nimi określonej więzi polegającej na tym, że podmioty te maja wobec siebie wobec siebie w określonej sytuacji wynikającej z normy prawnej określone upraw...

Prawo Gospodarcze- wykłady

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4375

. Wiadomości ogólne. Prawo gospodarcze (zwane także handlowym) obejmuje swoim zakresem zespół norm regulujących status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne z ich udziałem związane a prowadzoną przez nich działalnością. Kształtowanie się prawa gospodarczego. Średniowieczne normy pra...

Zarządzenie zasobami ludzkimi- wykłady

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 882
Wyświetleń: 4256

Podstawy koncepcji ZZL: - rozwój koncepcji ZZL - pojęcie zasób ludzki - koncepcja ZZL I. Rozwój koncepcji ZZL ewolucja funkcji personalnej: - XIX/XX w. powstanie samodzielnej funkcji personalnej - dopasowanie zatrudnionych do istniejących struktur organizacyjnych - motywowanie poprzez za...