Prawo gospodarcze - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4956
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - test - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: spółka cywilna, osoba fizyczna, spółka handlowa, aport, firma, prokura, pracownicy, ewidencja, zakładowy układ zbiorowy pracy, pracodawca, sąd pracy, źródła dochodu, księgi wieczyste, układ europejski, ewidencja.

Spółka cywilna dwuosobowa z chwilą wypowiedzenia umowy przez jednego ze wspólników
może działać
może działać pod warunkiem faktycznej kontynuacji dział gos
nie może działać
Osoba fizyczna to:
spółka cywilna
s. jawna
komandytowa
akcyjna
sp. z o.o. żadna z powyższych
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.:
nie jest możliwe
jest możliwe jeżeli tak postanowiono w umowie spółki
jest możliwe z równoczesną zmianą umowy spółki
Wspólnik spółki cywilnej może być zwolniony z:
udziału w zyskach
udziału w stratach
odpowiedzialności
w żadnym z wymienionym przypadków
5. W spółkach handlowych w określonych przypadkach może mieć miejsce odpowiedzialność
cywilna karna
podatkowa
żadna z wymienionych
W spółkach handlowych odpowiedzialność mogą ponosić, w określonych przypadkach:
spółka wspólnicy
osoby trzecie
Spółkę z o.o. może założyć min. 1 osoba
2
3
Prokura to:
rozpoczęcie procedury przez prokuratora
postępowanie wyjaśniające w s. handlowych
forma pokrycia udziału w spółce
udzielenie pełnomocnictwa handlowego przez kupca rejestrowego
Udział w s. handlowej to: wartość przypadającego zysku na wspólnika
możliwość wspólnika pełnienia funkcji we władzach spółki część kapitału zakładowego w s. z o.o.
Aportem w spółce może być:
lokal
dzierżawa gruntu
użytkowanie wieczyste gruntu
świadczenia pracy lub usług
licencja
kwota pieniężna
patent
samochód
Firma to:
żargonowe określenie podmiotu gos
nazwa spółki pod którą prowadzi dział
znak towarowy prawnie zastrzeżony
Działalność gos mogą prowadzić
spółki handlowe
związki zawodowe
partie polityczne
gminy e) osoba fizyczna
Działalność gos. to dział w celach zarobkowych
budowlana handlowa
rozrywkowa polityczna
Następująca dział nie wymaga zgłoszenia do ewidencji
dział gos osoby fizycznej
osoby prawnej
partii politycznej
dział gos koncesjonowana
Przed państwowe może być poddane likwidacji jeżeli:
wystąpi z takim wnioskiem Rada pracownicza
wystąpi z takim wnioskiem dyrektor
jeżeli powyżej 50% majątku stanowią udziały w spółkach lub obligacjach
wystąpi takim wnioskiem związek zawodowy
Upadłość podmiotu gos. oznacza
brak zysku
brak płynności finansowej
brak ryku zbytu
zaprzestanie płacenia długów
Prokurę w s. z o.o może odwołać:

(…)

… Ministrów
wybór oferty zależy od rodzaju, zakresu i wysokości wydatkowanych środków publicznyc
140. Księgi wieczyste zakłada się dla środków trwałych nieruchomości ŚT będących nieruchomościami
141. Nawiązanie stosunku pracy wg kodeksu pracy jest możliwe poprzez
umowę o pracę o dzieło
zlecenie
powołanie
142. Wypowiedzenie umowy na czas określony
nie jest możliwe
jest możliwe w formie pisemnej…

nie mają takiego prawa
mają prawo do wynagrodzenia za godz. nadliczbowe po spełnieniu określonych wymogó
146. Umowa na czas określony może być powtarzana dowolną ilość razy
może być powtarzana 3 razy
może w określonych warunkach stać się za trzecim razem umową na czas nieokreślony
Zakład pracy może wysłać pracownika na urlop
w dowolnym terminie
w ustalonym terminie w przypadku urlopu bieżącego…
…. Uchwałę o podziale zysku w S.A. podejmują
zarząd
rada nadzorcza
walne zgromadzenie
zgromadzenie wspólników
134. Dodatkowe zatrudnienie pracownika firmy (w niej samej) jest możliwe:
najkorzystniej na umowę o pracę na część etatu
bez ograniczeń
w przypadku konieczności wykonywania pracy innej niż w umowie podstawowej
nie jest możliwe
135. Zaległy urlop powinien pracownik wykorzystać
w dowolnym terminie…
… na wniosek przedsiębiorcy lub jeżeli odrębne przepisy tak stanowią
Koncesji udziela się na:
czas oznaczony
czas nieoznaczony
nie krótszy niż 2 lata
nie dłuższy niż 50 lat
Co to jest mały przedsiębiorca:
zatrudnia średnio rocznie mniej niż 50 pracowników
przychód netto = 7 mln Euro
suma aktywów mniejsza niż 5 mln Euro
Komandytariusz w sp. komandytowej może
reprezentować się jako pełnomocnik
żądać odpisu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz