Prawo Gospodarcze- wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 5152
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Gospodarcze- wykłady - strona 1 Prawo Gospodarcze- wykłady - strona 2 Prawo Gospodarcze- wykłady - strona 3

Fragment notatki:. Wiadomości ogólne.

Prawo gospodarcze (zwane także handlowym) obejmuje swoim zakresem zespół norm regulujących status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne z ich udziałem związane a prowadzoną przez nich działalnością.

Kształtowanie się prawa gospodarczego.
Średniowieczne normy prawa zawarte były w statutach rynkowych, był to zbiór reguł i obowiązków. W XIX w. dziedzina ta stała się prawem przedsiębiorców, czyli tych którzy uprawiali jakąkolwiek działalność gospodarczą. Pierwszą próbę skodyfikowania prawa handlowego podjęto w Niemczech wydając w 1794r. powszechne pruskie prawo krajowe. Następnie:

Składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych

1) Zasada reprezentacji łącznej (inaczej - dwóch podpisów) odnosi się do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (czyli wszelkiego rodzaju czynności, które polegają rozporządzaniu składnikiem majątkowym lub obciążaniu majątku). Zasada reprezentacji łącznej oznacza, iż oświadczenie woli w sprawach majątkowych uważa się za złożone jeżeli zostanie złożone przez dwie umocowane do tego osoby. Nie ma ona charakteru absolutnego. Zakres obowiązywania tej zasady oraz osoby umocowane:
Wszystko zależy od osoby prawnej z jaką mamy do czynienia:
przedsiębiorstwo państwowe – zasada ta dotyczy transakcji, które przekraczają wartość 5000 zł. Jedyną osobą, która ma prawo do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych przedsiębiorstwa państwowego jest dyrektor. Inni mają do tego prawo tylko po uzyskaniu pełnomocnictwa (np. zastępca dyrektora, główny księgowy). Wymóg reprezentacji łącznej będzie skuteczny gdy podpis złoży dyrektor i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników.spółdzielnie – zasada ta ma tutaj absolutny charakter (bez względu na wartość transakcji). Osobami umocowanymi są poszczególni członkowie zarządu.

PRAWO GOSPODARCZE
wykładowca: dr. Z. Gordon
podręcznik: Jan Kufel, Wojciech Siuda Prawo gospodarcze dla ekonomistów wyd. SCRIPTUS POZNAŃ 2001
egzamin: Test - Pytania otwarte (mniejszość) i zamknięte wielokrotnego wyboru (większość)
I. Wiadomości ogólne.
Prawo gospodarcze (zwane także handlowym) obejmuje swoim zakresem zespół norm regulujących status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne z ich udziałem związane a prowadzoną przez nich działalnością.
Kształtowanie się prawa gospodarczego.
Średniowieczne normy prawa zawarte były w statutach rynkowych, był to zbiór reguł i obowiązków. W XIX w. dziedzina ta stała się prawem przedsiębiorców, czyli tych którzy uprawiali jakąkolwiek działalność gospodarczą. Pierwszą próbę skodyfikowania prawa handlowego podjęto w Niemczech wydając w 1794r. powszechne pruskie prawo krajowe. Następnie:
1861 r. - wydano w Niemczech samodzielny kodeks handlowy
1897 r. - zastąpienie tego kodeksu nowym kodeksem handlowym
1807r. - francuski kodeks handlowy - uznany za pierwszą pełną kodyfikację prawa handlowego
W Polsce okresu międzywojennego obowiązywały początkowo cztery odrębne ustawodawstwa handlowe (kodeks francuski z 1807 r., kodeks niemiecki z 1897 r., austriacki kodeks handlowy z 1861 r. oraz przepisy rosyjskiego prawa handlowego). W czerwcu 1934 r. został wydany polski kodeks handlowy, który wchodząc w życie z dniem 1 lipca 1934 r. uchylił obowiązujące dotąd obce przepisy prawne.
Metody regulacji.
Prawo gospodarcze nie wykształciło swojej własnej metody regulacji:
metoda cywilistyczna (cywilno-prawna) - polega na tym, że strony stosunków prawnych regulowanych tą metodą pozostają jako równorzędni partnerzy.
metoda administracyjno-

(…)

…. tyczące spółek partnerskich zawierają istotne ograniczenia natury podmiotowej. Partnerami (wspólnikami) mogą być tylko osoby fizyczne, które posiadają uprawnienie prowadzenia wolnych zawodów.
spółka partnerska jest co do zasady spółką wieloosobową. Wyjątek: Jeśli po zawiązaniu ostanie się tylko jeden partner może ona funkcjonować w jednoosobowym składzie przez okres roku. Jej aktem erekcyjnym…
… oznakowania miejsca i siedziby prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązek umieszczania szyldów). Innym przejawem tej zasady jest obowiązek oznaczania wyrobów znakiem firmowym danego producenta. Z punktu widzenia zasady jawności prowadzonej działalności gospodarczej ma funkcjonowanie systemów ewidencyjno-rejestrowych (Krajowy Rejestr Sądowy). Wszyscy przedsiębiorcy podlegają ujawnieniu, np. w rejestrze…
… przez kolejne 10 lat całym swoim majątkiem za zobowiązania likwidowanej osoby prawnej.
Upadłość Instytucja upadłości jest najbardziej doniosłą konsekwencją zasady samofinansowania przedsiębiorców. Ma ona swoją obszerna regulację prawną w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku - prawo upadłościowe i naprawcze. Zdolność upadłościową - możność postawienia w stan upadłości mogą mieć tylko przedsiębiorcy. Przesłanki…
… na bazie wkładów wniesionych przez wspólników.
Z tej definicji wynika:
spółki są korporacjami, czyli „zrzeszeniami osób”
korporacyjny charakter spółek - nie ma spółki, w której nie występowali by wspólnicy (członkowie)
Do powstania spółki dojść może tylko i wyłącznie w drodze czynności cywilno - prawnych. Tylko ta czynność może stanowić akt erekcyjny (założycielski) oraz źródło stosunku spółki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz