Spółki - podział i klasyfikacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki - podział i klasyfikacja - strona 1 Spółki - podział i klasyfikacja - strona 2

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA SPÓŁEK Podział oparty o element formalny ( akt normatywny, w którym spółka jest uregulowana): spółki prawa cywilnego:
mają uregulowanie w przepisach KC
do spółek prawa cywilnego należą : spółka cywilna ( art 860 - 875 KC) i spółka cicha (instytucja nie uregulowana, ale spółkę cichą można zawiazywać na podstawie art 353¹ KC - zasada swobody umów; przepis ten stanowi podstawę do zawiązywania umów nienazwanych)
spółki prawa handlowego (spółki handlowe):
są uregulowane w KSH na zasadzie numerus clausus - zasada wyczerpującego wymienienia spółek (katalog zamknięty spólek handlowych w KSH)
do spółek handlowych należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z o. o., spółka akcyjna
UWAGA! Wspólna cecha spółek prawa cywilnego i spółek handlowych - oba rodzaje spółek są nastawione na realizację prywatnych celów wspólników.
spółki prawa administracyjnego:
są to spółki zawiązywane dla realizacji celów publicznych
obecnie istnieje tylko jeden typ spółki administracyjnej, jest to spółka wodna
Podział spółek biorący za kryterium podmiotowość prawną (zdolność prawną): spółki mające osobowość prawną ( będące osobami prawnymi):
należą do nich : spółki z o. o. i spółki akcyjne (tylko te 2 rodzaje mają zdolność prawną)
spółki z o.o. i akcyjne mają osobowość prawną od momentu sądowej rejestracji
spółki, które mają podmiotowość prawną z uwagi na to, że są ułomnymi osobami prawnymi:
należą do nich handlowe spółki osobowe, a więc: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo - akcyjna; ponadto spółki z o. o. w organizacji i spółki akcyjne w organizacji
spółki w organizacji - są to spółki będące w przedziale czasowym od momentu zawiązania spółki do chwili sądowej rejestracji
spółki pozbawione podmiotowości prawnej:
są to takie spółki, które nie są ani osobami prawnymi, ani ułomnymi osobami prawnymi
zaliczamy do nich spółki prawa cywilnego, a wiec spółkę cywilną i spółkę cichą
Podział biorący za kryterium podmiotowość gospodarczą (czyli możność wystepowania w charakterze przedsiębiorcy): spółki, które zawsze będą przedsiębiorcami:
są to te spółki, które są zawiązywane w celu prowadzenia działalności zarobkowej
należą do nich handlowe spółki osobowe, a więc: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo - akcyjna
spółki, które mogą, ale nie muszą byc przedsiębiorcami:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz