Pojęcie finansów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie finansów - wykład - strona 1 Pojęcie finansów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Wykład I – Pojęcie finansów
Finanse – procesy i zjawiska pieniężne. Procesami jest: kreacja i tworzenie pieniądza w systemie bankowym, krążenie i
cyrkulacja między różnymi podmiotami, osiadanie w postaci oszczędności czy rezerw pieniężnych. To także zjawiska
ekonomiczne, które dotyczą gromadzenia i wydatkowania zasobów pieniężnych przez podmioty gospodarcze. Zjawiska
wyróżniające finanse to ruch pieniądza między różnymi podmiotami (osoby prawne i fizyczne)
1. Funkcje finansów:
alokacyjna (podział środków finansowych na różne instrumenty finansowe; wykorzystanie środków pieniężnych,
zwłaszcza kapitały finansowego do alokacji zasobów w gospodarce)
informacyjna
redystrybucyjna (przeprowadzenie redystrybucji dochodów i wydatków na cele publiczne)
stabilizacyjna (środki pieniężne i instrumenty finansowe, które są wykorzystywane do stabilizacji gospodarki)
2. Podział finansów w Polsce:


prywatne (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, banków, ubezpieczeń)
publiczne (państwa, samorządowe)
3. Definicje:
System finansowy – zespół norm prawnych i zasad organizacyjnych szeroko rozumianych instytucji, które są wykorzystywane
przy redukcji funkcji finansów i regulowaniu przez władze państwowe i samorządowe zjawisk finansowych.
Normy prawne – przepisy z zakresu prawa gospodarczego i finansowego. Nie zastosowanie się grozi sankcją karną.
Zasady organizacyjne – stanowią o sposobie racjonalnego postępowania i nie wiążą się z żadnymi sankcjami.
Instytucja – zarówno podmiotowe jak i przedmiotowe rozwiązania oraz konstrukcje wykorzystywane do regulacji
finansowych:
 podmiotowe (minister finansów, banki, urząd skarbowy, zakłady ubezpieczeniowe)
 przedmiotowe (podatek, opłata, kredyty, odsetki)
3. Podział systemu finansowego:
Rynkowy (prywatny):
Funkcjonuje przede wszystkim w oparciu o transakcje kupna i sprzedaży w których co najmniej jedna ze stron jest instytucją
prywatną (podatki, zaciągnięcie kredytu)
1.
2.
3.
instrumenty finansowe – zobowiązania finansowe dotyczące majątku jednych podmiotów gospodarczych w
stosunku do drugich (podatki, kredyty, lokaty, akcje, obligacje, udziały).
rynki finansowe – miejsce gdzie dokonują się transakcje dotyczące instrumentów finansowych.
instytucje finansowe – są to podmioty ekonomiczne, które specjalizują się w przyjmowaniu na siebie zobowiązań
finansowych oraz nabywaniu takich zobowiązań od innych podmiotów.
Publiczny:
Mechanizm zapewniający współtworzenie i przepływ środków pieniężnych, które umożliwiają władzą publicznym
dostarczenie dóbr publicznych oraz usług i świadczeń społecznych.
1.
2.
3.
4.
instytucje budżetowe – ustalają zasady sporządzania, wdrażania, przyjmowania budżetów publicznych.
instrumenty fiskalne – prawno-ekonomiczne mechanizmy, które umożliwiają gromadzenie i rozdysponowanie
funduszów publicznych.
publiczne instrumenty finansowe – instrumenty finansowe, których wpływy pozwalają na pokrycie deficytów
funduszy publicznych (obligacje)
instytucje fiskalne – podmioty, których zadaniem jest gromadzenie i dostarczenie środków pieniężnych należących
do niefinansowej struktury organizacyjnej państwa oraz organizacjom publicznym, a także wykorzystywanie
transferów pieniężnych.
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Wykład I – Pojęcie finansów
4. Funkcje pieniądza:środek wymiany
środek tezauryzacji (przechowywanie wartości za pomocą pieniądza)
miernik wartości
5. Rodzaje pieniądza:


gotówkowy (banknoty, monety, bilony)
bezgotówkowy (środki na rachunku bankowym)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz