Bankowość i banki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość i banki - wykład - strona 1 Bankowość i banki - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Wykład V - Bankowość
System bankowy – składa się z różnego typu instytucji, którymi są banki, które funkcjonują na różnych rynkach finansowych
(banki centralne i banki komercyjne).
1. Funkcje banku centralnego:emisja pieniądza
bank państwa
bank banków (ma kontrolę nad innymi bankami)
2. Zadania Banku Centralnego:przechowuje pieniądze
inwestuje pieniądze
wypłacanie pieniędzy na cele budżetowe (na pokrycie deficytu budżetowego)
emisja obligacji państwa
udzielanie/spłacanie kredytów międzynarodowych
przeprowadza operacje finansowe
gromadzi złoto i dewizy
3. Funkcje banków komercyjnych:
Musi być określone czy jest instytucyjny oraz zapewnić bezpieczeństwo i gwarancje. Jego celem jest maksymalizacja zysku. Są
to instytucje zaufania publicznego.
4. Bank musi:

prowadzić sprawozdania finansowe
nadzór bankowy
KNF (Komisja Nadzory Finansowego)
ubezpieczenie (instytucje ubezpieczające depozyty)
nadzór właścicielski (akcjonariusze, audytorzy zewnętrzni)
5. Funkcje systemu bankowego:
 kreowanie pieniądza jako środka płatniczego
 tworzenie instrumentów kredytowych
 pośredniczą pomiędzy posiadaczami środków pieniężnych
 odpowiedzialny za stabilizacje pieniądza
6. System bankowy w Polsce:


Ustawa o prawie bankowym
Ustawa o Narodowym Banku Polskim
Podstawowe cele NBP:
 utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym spieraniu polityki gospodarczej rządu
Organy:
1) prezes – Marek Belka.
 powoływany na 6 lat prezes sejm na wniosek prezydenta
 zadania: reprezentuje NBP na zewnątrz
2)
rada polityki pieniężnejpowoływana na 6 lat
9 członków i 1 przewodniczący (prezes NBP) – 3 powołanych przez sejm, 3 przez senat i 3 przez prezydenta
(Zyta Gilowska, Jerzy Hausner, Jan Biniecki)
ustala założenia polityki pieniężnej
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Wykład V - Bankowość
3)
zarząd


6 – 8 członków w tym wiceprezes
KNF (banków komercyjnych, spółek akcyjnych, ubezpieczenia)
 kontroluje czy instytucja działa zgodnie z prawem
 kontroluje czy instytucja jest wypłacalna
 analiza sytuacji na rynku bankowym
 wydaje zalecenia i rekomendacje
 nadzoruje aspekty ochrony interesów klientów w banku (analiza umów)
Kiedy można odwołać prezesa:
 długotrwała choroba
 skazany wyrokiem sądu
 Trybunał Stanu zakazał mu sprawowania funkcji
7. Podstawowe operacje bankowe:
Są to wszystkie rodzaje czynności bankowych (stosunki umowne pomiędzy bankiem a klientem, któremu bank oferuje swoje
usługi a klient jest usługobiorcą).
Operacje bierne – operacje pozyskiwania pieniędzy przez bank w celu powiększenia stanu środków pieniężnych znajdujących
się posiadaniu banku.
 prowadzenie rachunków
 emitowanie papierów wartościowych
 inwestycje
 lokaty
 prowadzenie funduszy inwestycyjnych
 przyjmowanie naszych wkładów
Operacje czynne – aktywne, ich zadaniem jest osiągnięcie dochodu poprzez wykorzystanie środków zgromadzonych w wyniku
operacji biernych i kapitału własnego. Bank na nich zarabia.
rozliczenia pieniężne
 pożyczki
 operacje wekslowe i czekowe
 naliczanie odsetek
 wydaje karty
 obsługuje karty
Operacje pośrednie – operacje usługowe, czynności wykonywane na rachunek i zlecenie klienta np.
 rozliczenie gotówkowe
 obsługa rachunku bankowego
 rozliczenia pieniężne
 realizacja zleceń płatniczych w obrocie zagranicznym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz