Finanse UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3395
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse UE - strona 1

Fragment notatki:

Istnieje, co najmniej pięć dobrych powodów studiowania finansów:
Umiejętność zarządzania własnymi zasobami;
Czynne uczestnictwo w życiu biznesu;
Znalezienie interesującej i dobrze wynagrodzonej pracy;
Bycie dobrze poinformowanym w przypadku potrzeby dokonywania obywateli, wyborów ludzi na funkcje publiczne;
Rozwijanie własnego umysłu;
ISTOTA FINANSÓW
Finanse - to ogół zjawisk ekonomicznych z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem środków pieniężnych.
Finanse - to zjawiska i procesy pieniężne powstające w wyniku kreacji i ruchu zasobów pieniądza w czasie i przestrzeni.
Finanse - jako dyscyplina naukowa badają strumienie pieniądza przepływające między podmiotami gospodarczymi w wyniku:
Wytwarzania;
Podziału i wymiany;
Spożycia;
Akumulacji rzeczowej;
PODMIOTOWE KLASYFIKACJE FINANSÓW
PRZEDMIOTOWA KLASYFIKACJA
Gospodarka finansowadziałania podmiotów w dziedzinie zjawisk pieniężnych obejmującej:
Organizowanie operacji pieniężnych;
Realizacji operacji pieniężnych;
Ewidencji i analizie operacji pieniężnych;
Planowanie finansowe - zespół działań osób i instytucji na rzecz ustalenia przyszłego kształtowania się dochodów i wydatków pieniężnych i nadaniu im mocy wiążącej.
Polityka finansowa - świadome działanie osób i instytucji polegające na ustaleniu i realizacji określonych celów za pomocą instrumentów finansowych.
Finanse instytucji niebankowych
Finanse bankowe
Finanse publiczne
Finanse ludności
Finanse przedsiębiorstw
FINANSE w ujęciu podmiotowym
FINANSE w ujęciu strumieniowym
Strumienie pieniężne kredytowe
Strumienie pieniężne redystrybucyjne
Strumienie pieniężne ekwiwalentne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz