Polityka pieniężna - Operacje otwartego rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3262
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna - Operacje otwartego rynku - strona 1 Polityka pieniężna - Operacje otwartego rynku - strona 2 Polityka pieniężna - Operacje otwartego rynku - strona 3

Fragment notatki:...Polityka Pieniężna
1) Stopa rezerw obowiązkowych- jeżeli bank centralny ją podwyższa tzn., że większą ilość pieniędzy bank centralny utrzymuje w rezerwach.
2) Operacje otwartego rynku- bank centralny emituje obligacje pieniężne po to by zatrzymać inflację...

...Teoria nacisku technologicznego- Technology Push( A. PHILIPS)- pojawienie się nowych, autonomicznych dokonań naukowych i technicznych(przyczyny pozaekonomiczne) i z czasem zastosowanie ekonomiczne w postaci nowych produktów, nowych procesów produkcji, dystrybucji- inwestycje, innowacje...


(…)

… cen
- wzrost popytu na dobra inwestycyjne
- poprawa rentowności produkcji
- wzrost zatrudnienia
- wzrost popytu na dobra konsumpcyjne
- wzrost stopy zysku
- popyt> podaż
- gospodarka wchodzi w fazę rozkwitu !
d) Faza IV- ROZKWIT
- wszystkie powyższe procesy ulegają intensyfikacji(przyśpieszeniu)
- wzrost następuje wtedy gdy przekroczymy wilkości makroekonomiczne z poprzedniego kryzysu
- gospodarka…
…, zatrudnienie, bezrobocie, inwestycji, konsumpcji, stóp procentowych, cen.
*Cykl świński- jest efektem działań indywidualnych rolników, cykl najstarszy.
4) Rodzaje cykli ze względu na czas trwania(częstotliwość):
Cykl krótki tzw. cykl KITCHINA (od 3,5 do 4,5 roku)
Cykl średni tzw. cykl JUGLARA (od 8 do 10 lat)
Cykl długi tzw. cykl KONDRATIEWA( długie fale od 50 do 60 lat)
Cykl super długi tzw. cykl EWIJKA (od 150 do 160 lat)
*Zaczęto je analizować na początku wieku XIX- zaczęto badać cykle średnie
1825r. zakończenie wojen napoleońskich
1871-73r. zakończenie wojen francusko- pruskich
1929-33r.- Wielki kryzys
1973/74- kryzys naftowy
5)Teorie Cyklu:
Teorie Endogeniczne( jego przyczyny tkwią wewnątrz gospodarki)-
Teoria podkonsumpcji- K. Marks(klasa robotnicza- małe wydatki na konsumpcję, klasa kapitałów…

Przesłanką rozkwitu są procesy inflacyjne
Teoria cyklu związaneo z innowacjami( J. Schumpeter, C. Cosell, M. Kondratiev)- rola innowacji normalnych i epokowych.
Toeria plam na słońcu( W. Jevons)- związana jest z aktywnością słońca.
Teoria cyklu politycznego- przed końcem kadencji politycznych zawsze jest wiele obietnic.
Teosia łącząca przyczyny o charakterze endogenicznym i egzogenicznym:
Teoria realnego cyklu koniunkturalnego- uważa się, że przyczyną kryzysów są tzw. szoki podażowe
*szoki podażowe- wojny, niepokoje społeczne w różnych krajach, odkrycia nowych złóż, klęski żywiołowe( zjawiska polityczne i społeczne).
6) Typy Cyklu Koniunkturalnego:
Cykl klasyczny- cykl lat 1929-33r.
Wzrost (IV faza)
Kryzys (faza I)
Deflacja Ożywienie (III faza)
Podaż>popyt
Depresja(II faza)
Podaż=Popyt
Faza I -KRYZYS…
…, takie, które przy bardzo niskich zyskach będą mogły funkcjonować przez dłuższy okres, a odpadną z rynku wszystkie podmioty słabe
- jest to faza czyszcząca gospodarkę
- faza kryzysu- nagły spadek aktywności gospodarczej -względna nadprodukcja( nadmiar towarów w stosunku do efektywnego popytu agregatowego)
-spadek cen
-rosnące bezrobocie
- banki ograniczają kredyt inwestycyjny lub żądają spłat istniejących zobowiązań
- spadek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz