Wahania koniunkturalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wahania koniunkturalne - strona 1 Wahania koniunkturalne - strona 2

Fragment notatki:


WAHANIA KONIUNKTURALNE
Wahania PKB wytrącają gospodarkę z równowagi. Niestabilność to zdarzenie krótkoterminowe. I kryzys - 1825r. Kryzysy to zdarzenia nieuniknione, wpisane w dynamikę. Podstawa wyodrębnienia kryzysu - 2 kolejne kwartały notuje się ujemną dynamikę produkcji przemysłowej.
Koniunktura gospodarki to sytuacja gospodarcza, stan, pozycja. W celu oceny koniunktury niezbędne są wskaźniki.
Rodzaje cykli koniunkturalnych
Klasyczne Juglara
8-10 lat, przyczyną zmiany w kapitale trwałym Kitchina
4-5 lat, przyczyną zmiany w kapitale obrotowym
Kondratiewa - długie cykle - 20-50 lat
Inny podział:
Klasyczne (Juglara)
8-10 lat, 4 fazy: kryzys, depresja, ożywienie, rozkwit
Spadek absolutny produkcji i dochodu
Zdeformowane
4-5 lat
Spadek względnej PKB, mniejsza amplituda wahań, nie ma fazy kryzysu
Fazy: recesja, spadek, wzrost lub spadek, spadek, wzrost
Barometry (wskaźniki koniunktury)
Depresja trwała od pół roku do 5 lat. Aby osiągnąć poziom zysku trzeba było dokonać wymiany majątku trwałego (nowsza technologia). Można produkować po niższych kosztach.
III. Ożywienie - produkcja rośnie, dochody rosną, wskaźniki się poprawiają. Likwidacja bezrobocia koniunkturalnego
IV. Rozkwit - sektor usług mniej wrażliwy na wahania koniunktury
Teoria koniunktury
Wielka depresja
Kryzys lat 70. (kryzys energetyczny) 1973-84:
Stagflacja - wysoka inflacja i bezrobocie jednocześnie, to zaprzeczenie teorii Phillipsa. Zmiana struktury - z przemysłowej w usługi. Wzrost cen ropy naftowej, nakładano embargo. Państwa posiadająca złoża domagały się większych zysków z wydobycia. Popyt na ropę spadał, wdrażano energooszczędne procesy, wystąpiły procesy dostosowawcze.
Polityka zarządzania popytem
Eksport i import może prowadzić do ożywienia
XX: 30,70
XXI: kryzys finansowy
Cechy współczesnego cyklu koniunktury
2,5-10 lat (przeciętnie 4-5 lat)
2 fazy - zwyżkowa (dłuższa) i spadkowa
Skrócenie i spłycenie wahań w fazie spadkowej dzięki polityce stabilizacyjnej i rozwiniętemu sektorowi usług
Występuje integracja cyklu koniunkturalnego, synchronizacja wahań koniunkturalnych (zarówno zjawiska pomyślnej koniunktury jak i spadku przenoszone są z kraju do kraju z opóźnieniem czasowym poprzez kanały handlu zagranicznego i obejmują kolejne kraje). Im bardziej rozwinięty handel zagraniczny, tym bardziej kraj uzależniony od innych.
Przyczyny kryzysu (teoria cyklu koniunkturalnego):


(…)

… występuje łagodzenie polityki fiskalnej by zyskać aprobatę dzięki wzrostowi dochodów, występują zmiany warunków wypłat rent i emerytur, warunków waloryzacji. Rośnie dochód, rośnie inflacja, rosną stopy procentowe - występuje więc efekt studzenia - rośnie bezrobocie przymusowe w długim czasie. Gdy rosną wydatki budżetowe G to rośnie deficyt, może także rosnąć dług publiczny. Teoria…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz