Cykl koniukturalny - wykresy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl koniukturalny - wykresy - wykład - strona 1 Cykl koniukturalny - wykresy - wykład - strona 2 Cykl koniukturalny - wykresy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PRZEBIEG CYKLU KONIUNKTURALNEGO
C D
B E
A
Fazy cyklu:
Wielkość produkcji to rośnie, to znów maleje. Punkt A pokazuje depresję. Jest to stan równowagi gospodarki, jednak na bardzo niskim poziomie, dlatego określany jest bardzo często dnem koniunkturalnym. W tej fazie następuje zahamowanie spadku produkcji i tym samym spadku PKB, a także stabilizacja zatrudnienia, cen, zysku i stopy zysku.
Po przekroczeniu depresji od punktu B rozpoczyna się faza ożywienia, która charakteryzuje się ogólnym wzrostem aktywności gospodarczej, czyli wzrostem inwestycji w gospodarce, co w efekcie prowadzi do zwiększenia produkcji i tym samym PKB, spadkiem bezrobocia i wzrostem płac. W miarę poprawy koniunktury produkcja rośnie, następnie przekracza linię trendu (o nim mowa za chwilę) i gospodarka dąży do najwyższego punktu cyklu, nazywanego rozkwitem, który osiąga w punkcie C.
Rozkwit inaczej nazywany jest boomem lub szczytem koniunkturalnym. Jest to najwspanialszy okres dla gospodarki, to faza cyklu koniunkturalnego, w którym gospodarka osiąga najwyższy poziom produkcji. Następnie gospodarka wchodzi w recesję (kryzys), co obrazuje punkt D.
Podczas recesji produkcja spada i przekracza linię trendu. Spadek produkcji trwa tak długo aż gospodarka osiągnie dno cyklu, czyli depresję, o której wcześniej już była mowa. Od tego punktu zaczyna się nowy cykl. Odrzucenie skrajnych wielkości produkcji osiąganych przez gospodarkę, w czasie przechodzenia przez cykl pozwala określić linię, którą nazywamy trendem rozwoju gospodarki.
Cykl koniunkturalny cały czas „faluje” wokół trendu. Trend pokazuje ścieżkę wzrostu gospodarki i jest on stale rosnący. Przyczyną tego są inwestycje i innowacje, dzięki którym następuje rozszerzenie aparatu wytwórczego, a ludzie przyzwyczajają się do wyższego poziomu życia i nowych produktów.
Pojęciem związanym z cyklem koniunkturalnym jest również amplituda wahań. Jest to odległość od szczytu do dna cyklu.
Przyczynami istnienie cyklu są zakłócenia występujące dlatego, że w różnych fazach cyklu dochodzi do sprzeczności między popytowym i podażowym efektem inwestycji narastającym w czasie.
Charakterystyka cyklu koniunkturalnego:
Jak wiemy gospodarka jest bardzo skomplikowanym organizmem, więc jeśli zmieni się w niej jedna wielkość, to pociąga to za sobą zmiany kolejnych. Zmiany te składają się na proces dostosowawczy do nowych warunków. Przedstawię teraz kolejno różne kategorie ekonomiczne w powiązaniu z przebiegiem cyklu koniunkturalnego.


(…)

… których rośnie standard życia mieszkańców.
WPŁYW INTERWENCJONIZMU PAŃSTWA NA KONIUNKTURĘ GOSPODARCZĄ
Państwo może podejmować pewne działania na rzecz złagodzenia wahań koniunkturalnych i łagodzenia ich skutków, noszą one nazwę interwencjonizmu państw. Interwencjonizm państwa to polityka aktywnego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych. Jest to przeciwieństwo liberalizmu gospodarczego,czyli całkowitej neutralnońci państwa, innych organizacji gospodarczych i politycznych wobec przebiegu procesów gospodarczych.
Istnieją tzw. automatyczne stabilizatory fiskalne, które działają stabilizująco na gospodarkę. Nazywany jest tak m. in. system ubezpieczeń społecznych, który ogranicza wahania popytu konsumpcyjnego, oraz progresywne podatki od dochodów osobistych.Sprawiają one, że spadek dochodów…
… zyski, a dopiero potem dochody z pracy.
7) Konsumpcja
Jeśli gospodarka wychodzi z kryzysu, to rośnie produkcja, zatrudnienie, dochody z pracy i
zyski, co powoduje wzrost popytu konsumpcyjnego, szczególnie na dobra konsumpcyjne oprócz żywności. Jest to spowodowane tym, że podczas kryzysu popyt konsumpcyjny skierowany jest właśnie na żywność.
8) Stopa procentowa
Falowanie wielkości produkcji w czasie…
… zagregowanych wydatków w gospodarce, wywołujący recesję.
9) Kursy papierów wartościowych
Zarówno akcje, jak i obligacje mają najniższy kurs w czasie trwania kryzysu. Następnie wraz z nadejściem ożywienia ceny papierów wartościowych rosną. Kursy obligacji osiągają swoje maksimum po rozpoczęciu nowego cyklu, natomiast kursy akcji zwyżkują dalej pod wpływem rosnących zysków przedsiębiorstw i maksymalną wartość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz