Nauka o polityce - strona 2

note /search

Procesy decyzyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2023

PROCESY DECYZYJNE Polityczna sytuacja decyzyjna to system zmiennych niezależnych skłaniających decydentów do podjęcia działań Może też być rozumiana jako system zmiennych niezależnych od decydentów ale zależnych od działań innych ośr...

Reżimy polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2534

REŻIMY POLITYCZNE Reżim polityczny - ogół prawno - politycznych relacji pomiędzy władzą ustawodawczą a wykonawczą (legislatywy a egzekutywa) Reżimy: 1) demokratyczne a) parlamentarne b) prezydenckie 2) niedemokratyczne Kryterium powoływania rządu i ponoszenia odpowiedzialności politycznej Reż...

Teorie elit

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2191

Teorie Elit Koncepcje koncentrują się na grupie rządzących, ale nie tylko. Elityzm - Nurt sprawujący władzę są najlepsi do Rewolucji Francuskiej Elita - role społeczne najważniejsze - dawniej Arystoteles, Platon Rządzący nie powinni być poddawani kontroli Gustaw le Bone, J. Ortega y Gasset - ba...

Władza polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1757

WŁADZA POLITYCZNA - atrybut - urząd, instytucja Podejścia do władzy politycznej w patologii ujęcie funkcjonalne - funkcja w systemie społ., ma zapewnić równowagę tego systemu oraz trwałość i stabilność tego społeczeństwa ujęcie władzy jako cechy nosiciela - atrybut, który pozwala tym którzy go ...

Władza polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092

WŁADZA POLITYCZNA - atrybut - urząd, instytucja Podejścia do władzy politycznej w patologii ujęcie funkcjonalne - funkcja w systemie społ., ma zapewnić równowagę tego systemu oraz trwałość i stabilność tego społeczeństwa ujęcie władzy jako cechy nosiciela - atrybut, który pozwala tym którzy go ...

Zmiana społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1981

ZMIANA SPOŁECZNA Procesy prowadzące do zmiany społecznej mogą mieć różny charakter: liniowy, cykliczny, skokowy (po niej zmiana jakościowa: a) zmiana kierunkowa - żadna faza procesu nie jest identyczna z inną, każdy późniejszy etap przybliża stan systemu społecznego do pewnego stanu wyróżnionego ...

Nauka o polityce - egzamin, dr Dzwończyk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 665
Wyświetleń: 6188

Zawarte są w nim pytania egzaminacyjne z tego przedmiotu (na część pytań udzielona została już odpowiedź). Pytań jest około 100. Dotyczą one takich zagadnień jak: referendum ogólnokrajowe w Polsce, funkcje partii politycznych, kon...

POLITOLOGIA Wstęp do nauki o polityce - ćwiczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o polityce
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4557

Mgr Grzegorz Ignaczewski prowadził ćwiczenia z przedmiotu wstęp do nauki o polityce, z którego to jest niniejsza notatka. Składa się ona z 11 stron zapisanych w formacie pdf. Są to skany notatki, pismo jest odręczne, czytelne. W notatce poruszone zostały następujące kwestie: system przedstawicielski...

Nauka o polityce - wykłady, dr Stanisław Bukowski

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Nauka o polityce
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4368

odt i porusza zagadnienia takie jak: typy reżimu politycznego, systemy rządów w państwach demokratycznych, jakie wyróżniamy systemy partyjne, podział państw ze względu na zasady organizacji aparatu państwowego, funkcje partii politycznych wg Heywooda, reprezentacyjna, formowanie elit i rekrutacja cz...

RELACJE MI_DZY ADMINSTRACJ_ A SFER_ POLITYCZN_

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

RELACJE MIĘDZY ADMINSTRACJĄ A SFERĄ POLITYCZNĄ Zależą od rodzaju systemu politycznego. Jeżeli mamy do czynienia z systemem politycznym demokratycznym to można mówić o rozdzieleni sfery administracji od sfery politycznej. Te dwie sfery mogą być odrębne. W strukturach niedemokratycznych, w społeczeńs...