Władza polityczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza polityczna - strona 1 Władza polityczna - strona 2 Władza polityczna - strona 3

Fragment notatki:


WŁADZA POLITYCZNA - atrybut
- urząd, instytucja
Podejścia do władzy politycznej w patologii ujęcie funkcjonalne - funkcja w systemie społ., ma zapewnić równowagę tego systemu oraz trwałość i stabilność tego społeczeństwa ujęcie władzy jako cechy nosiciela - atrybut, który pozwala tym którzy go posiadają realizować pewne cele ujęcie relacjonalne (władza jako specyficzny stosunek społeczny) - dla zaistnienia specyficznego stosunku jakim jest władza, niezbędne jest:
istnienie minimum 2 partnerów wchodzących w interakcje w ramach stosunku władzy
rozkaz sprawującego władzę wobec tego nad kim władza jest sprawowana i temu rozkazowi towarzyszy sankcja
posłuch ze strony tego nad kim władza jest sprawowana
istnienie norm społecznych, zgodnie z którymi sprawujący władze ma prawo rozkaz wydawać, a podlegający władzy ma obowiązek rozkaz wykonywać
Władza - stosunek społ., w którym jeden podmiot posiadający władze narzuca swoja wolę innemu ograniczając lub pozbawiając tą osobę woli
Władza ~ panowanie ~ autorytet Relacja między władzą a panowaniem : żeby panować trzeba mieć władzę, ukonkretnieniem panowania jest rządzenie.
Władza a wpływ - Władza to taki wpływ, który może stosować sankcję
- Władza jest wpływem uświadomionym - normy społ. powodują świadomość obywateli o sankcjach
- Wpływ - jedna ze stron może nie być go świadoma
- Wpływ nie jest obwarowany sankcjami
- Wpływ przeciw skuteczny - społ. niedemokratyczne.
Władza a przywództwo : władza jest nad kimś, a przywództwo jest z kimś (polega na wytworzeniu pewnej więzi psychologicznej, aby przekonać ludzi by poszli za nim)(ludzie dobrowolnie zawierzają przywódcy, stan syntonii przywódca jest w stanie podporządkować innych przekonując, że razem uda się osiągnąć cel; brak sankcji)
Władza a autorytet Autorytet - pewien szczególny atrybut jednostki lub grupy ludzi polegający na zdolności wpływania na postawy i zachowania poprzez wzbudzanie szacunku i uznania dla siebie i swoich decyzji (z władzy często wynika, ale przede wszystkim wynika z szacunku do osób sprawujących władzę i jej decyzje)
- autorytet osiągalny
Reguła autorytetu - zakłada że wyborcy głosują na tego, którego wskaże im osoba będąca autorytetem. Władza polityczna pełni określone funkcje Funkcje władzy politycznej: funkcje integracyjne - scalanie i koordynowanie konfliktowych działań i interesów podmiotów polityki, wokół pewnych nadrzędnych wartości i interesów warunkujących trwałość, stabilność systemu politycznego i szeroko rozumianego systemu społecznego

(…)

… systemu politycznego i szeroko rozumianego systemu społecznego
funkcja dystrybucyjna - tworzenie i narzucanie kryteriów i regulacji, zasad podziału dóbr materialnych i niematerialnych pomiędzy podmioty
funkcja ochronna - władza ma zapewnić systemowi społecznemu i politycznemu, zarówno bezpieczeństwo wewnętrzne (reguły prawne - sprawne rządzenie) jak i bezpieczeństwo zewnętrzne (przynależność…
… socjopolityczne
- socjoekonomiczny (wcześniej klasowy) - podział na pracodawców i pracobiorców, możliwość zrzeszenia się i wpływania na procesy decyzyjne, ustawy o związkach zawodowych
- religijny - partie polityczne (hadeckie) (polityka z założeniami religijnymi), PAX, Znak, CDU, CSU
- etniczny - organizacje mniejszości narodowych, np. Baskowie w Hiszpanii (ETA)
- centrum - peryferie - biedne i bogate części…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz