Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie - strona 1 Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie - strona 2 Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD III (20.03.2005)
(Egzamin - koncepcje modele polityczno-społeczne - co z nami będzie?
Co się stanie z państwem? Bezosobowy mechanizm alokacji - wolny rynek ma rolę Boga, który dostraja i reguluje wszystkie sprawy)
Diagnozowanie potrzeb ludzkich
Zaspokajanie potrzeb - podstawowa polityka społeczna zgodnie z postępem społecznym. Potrzeby analizujemy zgodnie z postępem społecznym. Różnią się potrzeby dzisiejszej rodziny od tej która żyłą w XIX w.
Autarkia - wysoki poziom samowystarczalności - dawniej to co sobie sam człowiek wyhodował to jadł.
Potrzeba - brak czegoś generujący napięcie w związku z zaspokojeniem czegoś.
Podział potrzeb:
uświadomione
nieuświadomione
inny podział:
obiektywne
subiektywne - moja świadomość
ekonomiczne np. potrzeby materialne
Podział potrzeb według Rychlińskiego
- potrzeba chleba - podstawowe
- potrzeba godności - wyższe
Podział według Maslowa - hierarchia potrzeb według kryterium niezbędnośći.
Estetyczne
Wiedzy
Samourzeczywistnienia
Uznania - sfera psychospołeczna, potrzeby wyższe
Afiliacyjne - przynależności
Bezpieczeństwa Fizjologiczne - podstawowe
Kanalizacja popędów - regulacja kulturowa
Kto określa potrzeby, własności potrzeb?
Potrzeby generuje jednostka, ale też społeczeństwo jako całość. Potrzeby złożone są w pewien określony sposób - hierarchiczny, według kryterium niezbędności.
Dynamizm i zmiana potrzeb - potrzeby zawierają się w cyklu życia człowieka, w zależności od faz w życiu:
- faza dziecka
- faza młodzieżowa
- faza dorosłości
- faza starzenia się
Bardzo ważny jest efekt - czyli to czy potrzeba jest zaspokajana czy nie. Wyróżniamy:
efekt górny - w maksymalny sposób zaspokajamy swoje potrzeby
efekt dolny - w minimalny sposób zaspokajamy swoje potrzeby
Normy określają zasady zaspokajania danej potrzeby. To właśnie normy określają na jakim poziomie dana potrzeba jest zaspokajana.
Norma ogólna mówi - masz spożyć 1000 kcal żeby przeżyć, ale przeciętnie możesz spożywać około 2200 kcal.
Zaspokajanie norm - jak normy są zaspokajane?
Wskaźniki :
mikro - odnoszą się do JA
wskaźniki np. wskaźnik spożycia alkoholu - 11l na jednego Polaka w roku
współczynniki (np. ile zjadamy chleba, współczynnik przestępczosći)
index (możemy porównywać czy następuje spadek czy wzrost np. spożycia, liczymy czy następuje wzrost czy spadek w stosunku do okresu wyjściowego A/BxC=128- czyli płace wzrosły o 128% - jest to bardzo ważne przy badaniu dynamiki potrzeb)
makro - informują nas o zaspokajaniu potrzeb ludzi


(…)

….) na podstawie badań wyróżnił dwa rodzaje biedy:
pierwotną - taka bieda, która pozwoli na życie takie że możemy się biologicznie reprodukować a fizycznie przetrwać.
wtórna - linia ostrzegająca przed tym ubóstwem - pierwszą biedą, pozwala na zaspokojenie nieco szerszych potrzeb. Tu jest najmniej biednych bo kryteria są i tak już niskie, że mało kto je przekracza. Są 2 kryteria:
- minimum egzystencji - 316zł na osobę, ludzi absolutnie biednych - 12%
- minimum socjalne - bieda wtórna
Ustala się tak zwane koszyki dóbr i usług. Eksperci rządowi ustalają zawartość koszyka.
koszyk żywieniowy
koszyk zdrowotny - tyko najtańsze lekarstwa
koszyk edukacyjny - nie kupujemy książek tylko zeszyty
koszyk sanitarno-higieniczny - najtańsze środki przeznaczone na higienę osobistą
ubraniowy - nie kupujemy tylko naprawiamy i kupujemy bieliznę
mieszkaniowy - na 2 osoby - 24m2 minimalny standard.
Ile jest biednych?
Niecałe 12% biednych w Polsce - region biedy pierwotnej
Rosja - 50,3%
Polska - 18,4%
Węgry - 15,4%
Białoruś - 4%
Słowacja - 1,6%
Czechy - 0,8%
Najbiedniejsi są ludzie w dwóch grupach wiekowych:
- do 34 lat
- od 42 lat
Linia relatywna Granica ubóstwa jeżeli mamy 50% przeciętnej płacy otrzymywanej w danym kraju. Bardzo często jest to w wielkość minimum socjalnego ->50%
W roku 1994-95 w Polsce poprzeczka zeszła do 40%. Istnieją ogromne nierówności społeczne bo w jednym kraju jest poprzeczka 60% a w innym 30%.
Wyróżniamy 3 grupy krajów:
bardzo nie egalitarne
bardzo egalitarne - w ogóle nie widać biedy
przejściowe
Ludzie:
- ubodzy - otrzymują poniżej 50% ekwiwalentu, podklasa
- ludzie o niskich dochodach - od 50% - 60…
… samotnie wychowujące.
Bieda ze względu na poziom wykształcenia
Najbiedniejsze są rodziny z wykształceniem zawodowym, podstawowym - masowe zwolnienia osób z niskim wykształceniem
Bieda ze względu na miejsce zamieszkania
Na wsi największa bieda, enklawy biednych w mieście.
Skąd bierze się bieda?
Teorie, które próbują wyjaśnić skąd bierze się to zjawisko dzielimy na
makroanalistyczne - odnoszą…
… i alfabetyzacji czyli nauka, badamy także poziom analfabetyzmu
poziom podstawowy (HDI do 0.5 - rozwój kulturowy jest niski) (w Polsce nie ma analfabetyzmu pierwotnego.)
poziom średni (HDI od 0,5 do 0,81 - poziom rozwoju kulturowego jest średni)
poziom wyższy (HDI od 0,81 do 1 - poziom rozwoju kulturowego jest wysoki) - analfabetyzm funkcjonalny
Jak się to wszystko przeliczy to mksymalna wartość jeśli wychodzi 1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz