Pogotowie ratunkowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pogotowie ratunkowe - wykład - strona 1 Pogotowie ratunkowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie ratunkowe - jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy - w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych.
Najczęściej pracującymi lekarzami w pogotowiu ratunkowym są lekarze anestezjolodzy i lekarze medycyny ratunkowej, posiadający już specjalizację lub specjalizujący się w jednej z tych dziedzin. Należy zaznaczyć że na prowincji nadal powszechnie zatrudniani są lekarze innych specjalności, bez specjalizacji, oraz felczerzy- w wypadku niedoborów specjalistów. Występują oni w czteroosobowych składach karetek specjalistycznych, wraz z pielęgniarkami, ratownikami medycznymi oraz kierowcami. Według dawnej nomenklatury były to zespoły "R".
Oprócz lekarzy w karetkach pogotowia można spotkać zespoły podstawowe w skład których wchodzi trzyosobowa, zredukowana załoga bez lekarza, dowodzona przez ratownika medycznego. Średni personel medyczny reprezentują ponadto pielęgniarki, w tym posiadające specjalizację w dziedzinie anestezjologii oraz ratownictwa. Do niedawna szeroko opierano się na sanitariuszach, obecnie stopniowo zastępowanych przez ratowników medycznych.
Do najważniejszego wyposażenia pogotowia ratunkowego należą karetki, czasem także śmigłowce (w Polsce: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) oraz łodzie.
Numery alarmowe [edytuj]
W całej Polsce istnieje telefonicznie przekierowanie z numeru 999 do najbliższej stacji pogotowia, które działa zarówno z telefonu komórkowego jak i stacjonarnego.
Jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej jest numer 112. Działa zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
Docelowo wybranie nr 112 z jakiegokolwiek telefonu spowoduje połączenie z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR); do czasu utworzenia CPR możliwe jest przekierowanie połączenia poprzez jednostki policji lub straży pożarnej. W roku 2008 ma zostać uruchomiona usługa lokalizacji abonenta dzwoniącego z numeru alarmowego w przypadku konieczności uzyskania takiej informacji dla celów ratowania jego życia. Do czasu utworzenia Centrów powiadamiania ratunkowego zgłoszenia z numeru 112 odbierają dyżurni jednostek policji lub straży pożarnej a w niektórych miejscowościach zintegrowane stanowiska dowodzenia w których dyżurują dyspozytorzy kilku służb. W przypadku konieczności powiadomienia innej służby odbierający przekazuje zgłoszenie do właściwych jednostek organizacyjnych pogotowia ratunkowego i państwowej straży pożarnej.
Ze względu na przyzwyczajanie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane będą numery 997, 998, 999


(…)

…: Narastające zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrost liczby wypadków, nadumieralność z powodu chorób krążenia oraz coraz częściej występujące wypadki o charakterze masowym wymuszają stworzenie systemu pomocy, który dawałby poczucie bezpieczeństwa.
Umieralność około urazowa to 6-8 tysięcy zgonów rocznie. Umieralność z powodu chorób układu krążenia, neurologicznych i zatruć jest w Polsce znacznie…
…). - w skład powyższych zespołów wchodzi dodatkowo kierowca-sanitariusz w przypadku gdy żaden z członków zespołu nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Podstawowa Opieka Zdrowotna [edytuj]
OL - Zespół wyjazdowy ogólnolekarski (co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz