Uniwersytet Medyczny w Lublinie

note /search

Ognisko epidemiczne - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4179

Opracowanie ogniska epidemicznego. OGNISKO EPIDEMICZNE - chory człowiek wraz z jego otoczeniem, w którym istnieją warunki do przenoszenia czynnika chorobotwórczego na osoby wrażliwe. OGNISKO EPIDEMICZNE SZPITALNE - wystąpienie w szpitalu co najmniej dwóch wyraźnie ze sobą powiązanych przypadków za...

Zadania kierownika w ZOZ - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Zadania kierownika zakładu opieki zdr. w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa epidemiologicznego w zakładzie. 1. ocena ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych 2. monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdr w zakresie wy...

Mikroskopy- omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nauka o człowieku
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1533

PRZYRZĄDY OPTYCZNE — MIKROSKOPY ŚWIETLNE I ELEKTRONOWE Mikroskop świetlny U podstawy konstrukcji mikroskopów świetlnych różnego typu legły dwa zasadnicze zjawiska, którym podlega promień światła: 1) załamanie i odbicie na granicy dwóch różnych środowisk, 2) dyfrakcja i interferencja światła. W mik...

Sterydy anaboliczne- omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nauka o człowieku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

STERYDY ANABOLICZNE Sterydy anaboliczne to grupa steroidów pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która ma silne działanie anaboliczne tzn. powodujące przyspieszenie dzielenia się komórek tworzących określone tkanki organizmu zwierząt i ludzi. Mechanizm działania Działanie niektórych sterydów ...

Choroba zawodowa- omówienie - Środowisko pracy

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ochrona zdrowia osób pracujących
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

CHOROBA ZAWODOWA - za chorobę zawodową uważa się chorobę wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezpośrednie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku p...

Hałas- omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ochrona zdrowia osób pracujących
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1253

HAŁAS Sygnały dochodzące z otoczenia rejestrowane narządem słuchu, nazywa się dźwiękami. Występujące w środowisku dźwięki niepożądane lub szkodliwe dla zdrowia człowieka określamy mianem hałasów. Najczęściej stosowaną miarą hałasu jest poziom dźwięku wyrażany w decybelach dB Hałas jest wynikiem n...

Promieniowanie jonizujące - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ochrona zdrowia osób pracujących
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1799

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE Promieniowanie jonizujące to promieniowanie cząsteczkowe lub elektromagnetyczne które odzialowując z materią powoduje powstanie w niej jonów. Promieniowanie jonizujące ma destruktywny wpływ na żywą mate...

Astma oskrzelowa - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316

Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa, jest chorobą, która objawia się napadami duszności wydechowej na skutek skurczu mięśniówki oskrzeli i obrzęku śluzówki z wykrztuszeniem lepkiej wydzieliny czemu towarzyszy często charakterystyczne fu...

Cechy gleb - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

- gęstość gleby. Gęstością gleby nazywamy masę jednego metra sześciennego suchej gleby, nienaruszonej strukturalnie. Jest zależna od uziarnienia oraz struktury gleby. Wyróżniamy dwa r...

Chemiczne zanieczyszczenia powietrza - omówienie(sem I)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

CHEMICZNE ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: Związki siarki (dwusiarczek węgla) Dwutlenek siarki Tlenek węgla Dwutlenek węgla Tlenki azotu Związki siarki - SO2, SO3, H2S, H2SO4 , CS2 , (dwusiarczek węgla) Powstaje w procesach technologicznych prod...