Ognisko epidemiczne - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4074
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ognisko epidemiczne - omówienie  - strona 1 Ognisko epidemiczne - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Opracowanie ogniska epidemicznego.
OGNISKO EPIDEMICZNE - chory człowiek wraz z jego otoczeniem, w którym istnieją warunki do przenoszenia czynnika chorobotwórczego na osoby wrażliwe.
OGNISKO EPIDEMICZNE SZPITALNE - wystąpienie w szpitalu co najmniej dwóch wyraźnie ze sobą powiązanych przypadków zakażeń.
Odpowiedzialność cywilna zakładów opieki zdrowotnej za zakażenia zakładowe
Do polskich sądów wpływa corocznie ponad 1300 pozwów odszkodowawczych przeciwko zakładom opieki zdrowotnej. Z tego ponad 70% dotyczy roszczeń za zakażenia wirusem HBV i HCV. Stwierdza się, że u osób dorosłych 60% a u dzieci 80% wszystkich zakażeń wirusem B jest pochodzenia szpitalnego. Trudności orzecznicze najczęściej sprawia przypadkowe wykrycie zakażenia i udowodnienie związku zachorowania z pobytem w szpitalu. W niektórych krajach europejskich ta zasada nie obowiązuje. Całą winę odszkodowawczą ponosi szpital bez dochodzenia. Jeśli nie można udowodnić źródła zakażenia, bo pacjent przebywał w różnych szpitalach przyjmuje się, że winny jest ten szpital, który jest najbardziej prawdopodobny z uwagi na warunki sanitarne lub były inne przypadki zachorowań. Związek przyczynowy jest ustalony, jeśli w szpitalu było duże ryzyko wystąpienia zakażenia. W takich przypadkach nie ma potrzeby udowodnienia drogi przedostania się zakażenia. Dla swojej obrony szpital może wskazać obecność ogniska wewnętrznego np. ropień i zakażenie o etiologii gronkowcowej. Szpital ma obowiązek poinformować rodzinę chorego o zagrożeniu, jakie stwarza chory, u którego doszło do zakażenia szpitalnego. W przeciwnym razie, jeśli dojdzie do zachorowań rodzinnych odszkodowanie płaci szpital. Duże koszty odszkodowawcze jako konsekwencja zakażeń zakładowych, których przyczyną był błąd medyczny obejmują:
odszkodowanie dla chorego, którego kwota nie jest ściśle określona,
opłaty za czynności instytucji orzekających (sąd, komisje, opinie biegłych),
koszty postępowania odwoławczego.
Powyższymi kwotami nie można obciążyć lekarza lub pielęgniarki gdyż zaniedbania są najczęściej wynikiem niedostatku, co ogranicza dostęp do badań laboratoryjnych lub jest przyczyną małej obsady etatowej pielęgniarek. W tej sytuacji sąd posługuje się pojęciem „Wina anonimowa” - brak możliwości ustalenia winnego pracownika. Winny jest szpital jako zakład leczący chorego. Czynniki wpływające na szerzenie się zakażeń zakładowych w postępowaniu sądowym można podzielić na:
niezawinione - których nie można wyeliminować mimo, że placówka posiada wszystkie procedury minimalizujące,
zawinione - przyczyną był błąd medyczny, którego można uniknąć,
niezależne - kiedy przyczyną zakażenia jest:


(…)

…. Zachorowania mają gwałtowny przebieg z tendencją do samoograniczenia. Z uwagi na prostą diagnostykę czynnik jest stosunkowo łatwy do wykrycia.
Postępowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadkach ognisk epidemicznych w szpitalu nie jest ściśle określone. Proponuje się, aby rolą PIS była ocena stanu sanitarnohigienicznego szpitala jako warunków powstania ogniska. Istotnym działaniem jest poszukiwanie…
… (udzielenie instruktażu musi być odnotowane w dokumentacji medycznej).
Szpitalne ognisko epidemiczne
Dochodzenie epidemiologiczne jest jednym z podstawowych i rutynowych działań zespołu zakażeń zakładowych. Ma ono na celu rozpoznanie ogniska epidemicznego, ustalenie czynnika etiologicznego, źródła i wrót zakażenia oraz wykrycie i przecięcie dróg transmisji a w rezultacie jego wygaszenie.
W odniesieniu do zakażeń zakładowych ogniskiem epidemicznym jest pojawienie się w szpitalu:
drobnoustroju alarmowego w powiązaniu z objawami klinicznymi,
dwóch przypadków zachorowań powiązanych w łańcuch epidemiologiczny,
statystycznego wzrostu liczby zachorowań (wzrost ponad spodziewaną ilość).
Określenie wzrostu liczby zachorowań jest trudnym do ustalenia zawłaszcza, gdy mamy do czynienia z ogniskiem pełzającym…
…, źródła i drogi przenoszenia się infekcji, zasady postępowania.
Do czynników wywołujących najczęściej zachorowania ogniskowe w polskich szpitalach należą:
Acinetobacter baumani - drobnoustrój ten kolonizuje rury respiratorów stąd ogniska zakażeń zakładowych w oddziałach intensywnej terapii. W oddziałach tych jako czynnik etiologiczny równie często stwierdzane są Psedomonas aeruginosa i Klebsiella ESBL…
…,
Proteus mirabilis jest przyczyną zakażeń związanych z cewnikowaniem pęcherza moczowego,
Serratia sp. - wykrywane najczęściej w oddziałach kardiochirurgii. Ten rodzaj bakterii często kolonizuje dozowniki do mydła zwłaszcza, gdy pojemnik z mydłem nie jest wymienny tylko ponownie napełniany,
Rotawirusy - najczęstsza przyczyna zakażeń w oddziałach dziecięcych. Obserwuje się sezonowość zachorowań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz