Monitorowanie zakażeń szpitalnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monitorowanie zakażeń  szpitalnych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

METODY MONONITOROWANIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH. Nadzór nad zakażeniami jest podstawowym zadaniem każdego szpitala i musi być prowadzony
Wewnątrz szpitala przez jego wykwalifikowanych pracowników, wysoko postawionych w hierarchii szpitala i pracują cych razem w zespole kontroli zakażeń. Wiadomo, że wydatki przeznaczone na kontrolę zakażeñ szpitalnych przewać nie korzystnie wpływają na stan finansów szpitala i na poziom opieki nad chorymi). Skuteczny nadzór nad zakażeniami szpitalnymi opiera się na skoncentrowaniu pracy zespołu na tych formach zakażeń, które stanowią najczęstsze i najważniejsze zagrożenia dla
chorych i personelu szpitala, lub też, w przypadku uczestnictwa we wspólnych programach, na tych, które dominują w skali regionu, czy całego kraju. Większość realizowanych na świecie programów w rzeczywistości dotyczy tylko kilku wybranych form zakażeń, tj. zakażenia miejsca operowanego, zapalenia płuc i posocznicy u chorych wentylowanych, zakażenia dróg moczowych, zakażenia związanego z implantami, czy zakażenia u chorych z obniżoną odpornością. Powodzenie realizacji każdego programu nadzoru nad zakaż eniami szpitalnymi zależy przede wszystkim od dwóch podstawowych czynników: dobrze przygotowanego fachowo zespołu kontroli zakażeń i właściciwie wyposażonego laboratorium mikrobiologicznego. Prawid
łowa kontrola zakażeń szpitalnych to przede wszystkim właoeciwy system rejestracji, który pozwala na zbieranie informacji o endemicznym stanie zakażeń w szpitalu i wczesne wykrycie epidemii zakaż eń oraz na objęcie nadzorem pacjentów należcych do grup wysokiego ryzyka.
Istnieje kilka systemów rejestracji, a wśród nich bierny i czynny.
System bierny oparty jest na zbieraniu informacji przez lekarzy prowadzących chorych i został wprowadzony w polskich szpitalach w 1997 roku przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych. Czułość powyższej metody, tj. odsetek wykrywalnooeci waha się w granicach 14-34% (8,9).
Wstępne dane z tego programu pozwoliły okreoelić problem zakażeń szpitalnych w polskich szpitalach i wprowadziæ czulszą metodę rejestracji, opartą na systemie czynnego nadzoru.
Metoda rejestracji czynnej polega na codziennym wykrywaniu, kwalifikacji i rejestracji Zakażeń szpitalnych przez pielęgniarkę epidemiologiczną oraz okresowej analizie zebranych danych przez Zespół Kontroli Zakażeń. Czułość te j metody sięga 95%, ale musi obejmować: personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, jednolity program oraz skojarzoną
analizę danych klinicznych, mikrobiologicznych i pochodzących z apteki szpitalnej. System Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi został wprowadzony przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych w 2001 roku i wdrożony początkowo w 16 szpitalach. Obecnie powyższy system działa w 46 szpitalach (dane z wrzeoenia 2003 roku). Program opiera się na ciągym badaniu zapadalnooeci wśród wybrane j populacji pacjentów oraz okresowym badaniu chorobowości całego szpitala.

(…)

… epidemiolog - farmaceuta KOMITET KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
KIEROWNIK APTEKI > < PIELĘGNIARKA NACZELNA
LEKARZ ZAKŁADOWY
INNE OSOBY:
- mikrobiolog kierownik centralnej sterylizatornii - kierownik bloku operacyjnego -pielęgniarki oddziałowe

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz