Nadzór sanitarno-epidemiologiczny

note /search

Ognisko epidemiczne - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4200

Opracowanie ogniska epidemicznego. OGNISKO EPIDEMICZNE - chory człowiek wraz z jego otoczeniem, w którym istnieją warunki do przenoszenia czynnika chorobotwórczego na osoby wrażliwe. OGNISKO EPIDEMICZNE SZPITALNE - wystąpienie w szpitalu co najmniej dwóch wyraźnie ze sobą powiązanych przypadków za...

Zadania kierownika w ZOZ - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Zadania kierownika zakładu opieki zdr. w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa epidemiologicznego w zakładzie. 1. ocena ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych 2. monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdr w zakresie wy...

Aseptyka antyseptyka - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 14287

Aseptyka - postępowanie mające na celu dążenie do jałowości bakteriologicznej pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej.Aseptyczność jest to stan, w którym pomieszcze...

Monitorowanie zakażeń szpitalnych - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2093

METODY MONONITOROWANIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH. Nadzór nad zakażeniami jest podstawowym zadaniem każdego szpitala i musi być prowadzony Wewnątrz szpitala przez jego wykwalifikowanych pracowników, wysoko postawionych w hierarchii szpitala i pracują cych razem w zespole kontroli zakażeń. Wiadomo, że wyda...

Organizacja i zadania PIS - omówienie (sem.II)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 154
Wyświetleń: 749

Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej ORGANIZACJA PIS Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są: główny inspektor sanitarny, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, państwowy graniczny inspektor sanitarny — dla obszarów przejść granic...

Zagrożenia zawodowe personelu medycznego - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2023

Zagrożenia zawodowe personelu medycznego o etiologii zakaźnej. Personel medyczny jest najbardziej narażony na patogeny przenoszone przez krew i płyny ustrojowe. Najczęściej powodowane pr...

Zespół i komitet do spraw zakażeń szpitalnych - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4011

Zadania zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych. W skład zespołu kontroli zakażeń zakładowych powinien wchodzić lekarz jako przewodniczący zespołu oraz pielęgniarki lub położne – jako specjaliści do spraw

Zgłaszanie zakażeń szpitalnych - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1876

Zasady zgłaszania zakażeń szpitalnych.  Kierownicy szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, są obowiązani do wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, obejmującego:   1)   powołanie i nadzór nad działalno...

Zwalczanie zakażeń szpitalnych - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

Zwalczanie zakażeń szpitalnych Dostateczna i stała kontrola wszystkich elementów łańcucha epidemiologicznego wdrożenie dochodzenia epidemiologicznego (cel- wykrycie źródeł drobnoustroju, określenie sposobów jego przenoszenia i wrót zakażenia) likwidacja źródła drobnoustroju: badania na