Uniwersytet Medyczny w Lublinie - strona 2

note /search

Zakłady publiczne i fundacje -opracowanie (sem.IV)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Administracja
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1239

ZAKŁAD PUBLICZNY (ZAKŁAD ADMINISTRACYJNY) Do zadań administracji publicznej należy : organizowanie i zaspokajania potrzeb społeczeństwa w sferze : oświaty, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotne y g p j, opieki społecznej, usuwania nieczystości, utrzymania dróg i komunikacji itd. /np. szkoły, przed...

Rodzaje dokumentacji medycznej -opracowanie (sem.VI)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Zdrowie publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1701

Dokumentacja medyczna dzieli się na: indywidualna -odnosi się do każdego pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych w danym zakładzie opieki zdrowotnej, Zbiorczą- odnosząca się do ogólu lub grupy pacjentów korzystających ze świadczen zdrowotnych ZOZ Dokumentacja indywidualna wewnętrzna : (prz...

Ergonomia -opracowanie (sem.I)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1918

ERGONOMIA Ergonomia określana jest jako interdyscyplinarna nauka, zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska i warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych cech człowieka, zapewniając sprawne, wydajne i bezpieczne wykonywa...

Stres -opracowanie (sem.I)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

W Europie stres jest drugim po bólu pleców najczęściej występującym problemem zdrowotnym związanym z wykonywaniem pracy. Stres to : twoja reakcja na stawiane ci wymagania, wymagania stawiają ci inni, ale przede wszystkim ty sobie sam je stawiasz, gdy spotykasz się z zadaniami, reagujesz na ich ob...

Przyczyny UV - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Rumień i oparzenie słoneczne Pierwszy, najszybciej zauważalny efekt to pojawienie się rumienia i oparzenia słonecznego czyli zaczerwienienie, pieczenie i podrażnienie skóry w wyniku zbyt długiego przebywania na słońcu bez zabezpieczenia. Za efekt r...

Wpływ hałasu - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

WPŁYW HAŁASU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA Hałas ma wpływ na zdrowie i kondycję człowieka. Jego działanie można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: · bezpośrednie na ucho środkowe i wewnętrzne · pośrednie na układ nerwowy i psychikę · na zasadzie odruchu - na inne narządy Szkodliwość działania hałasu na org...

Błędy żywieniowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2548

Błędy żywieniowe związane z nadkonsumpcją: zbyt wysoka ilość energii pobieranej z pożywieniem w stosunku do zapotrzebowania kalorycznego organizmu, zbyt wysoka ilość zawartej w pożywieniu energii pochodzi ze spożycia tłuszczów, nadmiar tł...

Czynniki ryzyka nowotworów złośliwych

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1316

Czynniki chemiczne o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Należą do nich : związki alkilujące węglowodory aromatyczne (benzopiren, metylocholantren, benzen, benzydyna) 2-naftyloamina azbest 4-aminobifenyl arsen i jego związki eter dwuchlorometylowy chrom sześciowartościowy i jego związki ni...

Fazy alkoholizmu - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2107

Fazy rozwoju alkoholizmu Występują 4 podstawowe fazy rozwoju alkoholizmu: Faza wstępna - picie napojów alkoholowych jest zawsze umotywowane zewnętrzną przyczyną, chociaż przyszły alkoholik szuka sytuacji w której dochodzi do picia. Występuje podwyższenie tolerancji alkoholu. Picie towarzyskie, mo...

Wpływ alkoholu na człowieka

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470

Wpływ alkoholu na organizm człowieka. Układ krążenia: uszkodzenie mięśnia sercowego (alkoholowa kardiomopatia) nadciśnienie tętnicze zaburzenie rytmu serca uszkodzenia tętnic wieńcowych zaburzenia naczyniowe krwotoki do jamy brzusznej obrzęki udar krwotoczny mózgu krwawienia śródczaszkowe ...