Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2800
Wyświetleń: 7903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin - strona 1 Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin - strona 2 Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin - strona 3

Fragment notatki:


1. Społeczeństwo ryzyka (pojęcie, taksonomia, pojecie, rodzaje zagrożeń) 2. Środowisko bezp. (główne determinanty) 3. Pojęcie Strategii - podejście Klauzewicza i Sun Zi. 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe, narodowe, wewnętrzne. 5. Human Security - 7 kat bezpieczeństwa omów; (szkoła kopenhadzka, japońska, skandynawska; dwie wolności…). 6. Założenia strategii bezpieczeństwa zdrowia publicznego. 7. Co system ratownictwa medycznego powinien zapewnić społeczeństwu? 8. Wymień i scharakteryzuj podmioty systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły ratownictwa medycznego, ich skład, SOR - zadnia, Centrum Powiadamiania Ratunkowego) 9. Pojęcie przestępstwa, rodzaje, wykroczenie - rodzaje. 10. Przedmiot i zakres badań kryminologii, kryminalistyki, wiktymologii, medycyny sądowej, epidemiologii. 11. Bezpieczeństwo w zrównoważonym rozwoju. 12. Bezpieczeństwo epidemiologiczne - podstawowe założenia. 13. Bezpieczeństwo jądrowe, ochrona radiologiczna - podstawowe założenia. 14. Bezpieczeństwo żywnościowe - post. założen ia. 15. Program „Razem bezpieczniej”. 16. Akcja społeczna „Przejrzysta Polska”. 17. Główne założenia programu „Bezpieczny Poznań”. 18. Przegląd strategiczny - wnioski, rekomendacje. 19. Bezpieczeństwo pracy samorządu terytorialnego. 1. Społeczeństwo ryzyka Społeczeństwo ryzyka jest społeczeństwem katastrof. Funkcjonowaniu społeczeństwa zagraża to, iż stany wyjątkowe stają się normą. Kiedyś ryzyko dotyczyło pojedynczych jednostek- dziś całej ludzkości. Podstawowe kategor ie zagrożeń : - indywidualne (związane z biopsychiczną strukturą jednostki): lęk, obsesja, fobia, agresja, zabójstwo i samobójstwo-choroba psychiczna, uzależnienie 
- społeczne : zagrożenie bytu (związane z brakiem dostępu do wody i żywności, choroby wynikające z niedożywienia, dzieci urodzone z wyraźną niedowagą)
- schronienia (bezdomność, mieszkania, które nie odpowiadają normom sanitarno-higienicznym, mieszkania niebezpiecznie położone np. w strefach zalewowych)
- pracy (bezrobocie, nieprzestrzeganie warunków i zasad bhp, mobbing czyli poniżanie, choroby zawodowe, ryzyko utraty pracy, wypadki)
- zdrowia : utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, zagrożenie chorobami, zwiększona umieralność niektórych grup społecznych, zagrożenie epidemiami i niepełnosprawnością, choroby cywilizacyjne


(…)

… w tym zakresie nie powinny być dzielone z innym organem (zasada jednolitości kierowania w warunkach wojny);
• gdyby miała być utrzymana właściwa dla czasu pokoju zasada współdziałania dwóch organów (Prezydenta i Rady Ministrów), w tym jednego kolektywnego, w kierowaniu obroną państwa - nadanie konstytucyjnie Radzie Gabinetowej kompetencji organu właściwego do zapewnienia tego współdziałania. W skład Rady…
… pierwszej pomocy, medycznych czynności ratowniczych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej; - odpowiedni transport: -Zespół podstawowy (2 ratowników medycznych) -Zespół specjalistyczny (zespół podstawowy + lekarz specjalista + pielęgniarka) -Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - HEMS - przejęcie do najbliższego stosownego szpitalnego oddziału ratunkowego
8. Wymień i scharakteryzuj podmioty systemu…
…), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (HEMS) - Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). - Zespoły Ratownictwa Medycznego oznaczone są znakiem Państwowego Ratownictwa Medycznego, ponadto na ambulansach znajduje się oznaczenie typu zespołu ratunkowego - litery (S) lub(P) w okręgu.
Pogotowie ratunkowe - jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie…
… założenia. Bezpieczeństwo jądrowe - całokształt zagadnień związanych z zabezpieczaniem i ochroną społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi, lub mogącymi wynikać, z awarii, uszkodzeń lub obecności systemów, obiektów, urządzeń i materiałów będących źródłem promieniowania radioaktywnego.
Podstawową dziedziną zainteresowania bezpieczeństwa jądrowego są reaktory jądrowe wytwarzające energię jądrową
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz