Prawo - strona 2

note /search

Prawo sąsiedzkie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

II Prawo sąsiedzkie 1. Współwłasność- istota współwłasności polega na tym, że własność jednej Reczy ruchomej lub nieruchomości przysługuje kilku lub dwóm osobom. Wyróżnia się współwłasność łączoną i w częściach ułamkowych a) W częściach ułamkowych- polega na tym, że w czasie trwania każdy ze w...

Użytkowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

UŻYTKOWANIE - może nim być obciążona rzecz ruchoma, nieruchomość lub prawo - użytkowanie można ustanowić na rzecz osoby fizycznej lub prawnej - nabywa ona prawo używania rzeczy i pobierania pożytków - użytkownik wykonuje swoje prawo zgodnie z umową oraz z wymaganiami prawidłowej gosp - jest pr...

Współstanowienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2107

Współstanowienie- Akt stanowienia dokonywany, przez co najmniej dwa podmioty, z którymi każdy jest wyposażony w kompetencje prawotwórcze. Dla ważności aktu nie jest wymagana zgoda adresatów stanowionych norm i dlatego stanowienie jest traktowane jako akt jednostronny. Umowa- Czynność co najmnie...

Zobowiązania i świadczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Zobowiązanie jest to rodzaj stosunku cywilno-prawnego o bardzo szczególnych cechach wskazanych w normach prawnych. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać o dłużnika świadczenia a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Uprawnienie wierzyciela to wierzytelność, obowiązek dłużnika t...

Prawo bankowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1953

Prawo bankowe Definicja normatywna banku - art. 2 ustawy Prawo bankowe - z definicji tej wynika, że po pierwsze bank jest odrębną osobą prawną. Banki są osobami prawnymi utworzonymi zgodnie z zasadami ustaw. W tym zakresie należy pamiętać, że poza prawem bankowym w grę wchodzi szerego innych ustaw ...

Prawo Międzynarodowe publiczne - społeczność międzynarodowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2555

Prawo międzynarodowe publiczne notatki z ćwiczeń u dr. Szwedo. Co to jest społeczność międzynarodowa? Społeczność międzynarodowa sensu stricto to ogół suwerennych państw. Aspekt zewnętrzny suwerenności - samowładność - niezale...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2534

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest:  każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze  2. Warunkiem zaistnienia praw autorskich jest:  ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci   3. Nie są przedmiotem prawa autorskiego utwory:   odkrycia i idee  4. Utwór jest przedmiotem prawa au...

Prawo, etyka i własność intelektualna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2478

norma postepowania - punkt styczny prawa i etyki (zakazy, nakazy, pozwolenia) Norma: hipoteza +dyspozycja +sankcja ↓↓↓ adresat (zachowanie konsekwencje prawne , niezachowanie wg normy okoliczności adresata) nakaz/ zakaz/ /dozwolenie/ Norma ma charakter generalny i abstrakcyjny...

Dokumenty przewozowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2541

DOKUMENTY  PRZEWOZOWE    Wprawdzie umowa przewozu nie wymaga dla swej ważności szczególnej formy, ale tradycją  tego typu umów jest swoista Ich dokumentacja. Ust przewozowy wywodzi się od zwykłego  listu, Jaki niegdyś wysyłany był do odbior...

INCOTERMS i ich rola w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

INCOTERMS i ich rola w transporcie  Z tematów ogólnych, które powinny być znane studentom logistyki warto kilka uwag  poświęcić INCOTERMS. Pełna nazwa tego zbioru reguł jest następująca Międzynarodowe  Reguły Wykładni Terminów Handlowych. Pierwsza wersja tego zbioru postała opracowania  przez Międz...