Prawo Międzynarodowe publiczne - społeczność międzynarodowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Międzynarodowe publiczne -  społeczność międzynarodowa - strona 1 Prawo Międzynarodowe publiczne -  społeczność międzynarodowa - strona 2 Prawo Międzynarodowe publiczne -  społeczność międzynarodowa - strona 3

Fragment notatki:

Prawo międzynarodowe publiczne
notatki z ćwiczeń u dr. Szwedo. Co to jest społeczność międzynarodowa? Społeczność międzynarodowa sensu stricto to ogół suwerennych państw.
Aspekt zewnętrzny suwerenności - samowładność - niezależność państwa od innych państw
Aspekt wewnętrzny suwerenności - całowładność - państwo włada całym mu podległym terytorium
Zasada narodów do samostanowienia - każdy naród może mieć swoje państwo.
Zasada integralności państwa - żadne państwo nie powinno być rozrywane wewnętrznei.
Społeczność międzynarodowa sensu largo - to ogół suwerennych państw i rządowe organizacje międzynarodowe (GO)
Społeczność międzynarodowa w znaczeniu najszerszym - jej członkami są wszystkie podmioty biorące udział w stosunkach międzynarodowych.
Cechy społeczności międzynarodowej :
równość członków - Jedno państwo = 1 głos.
Wyjątki:
sposób głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która ma 5 członków stałych i 10 tymczasowych(wybieranych na 2 lata) Tylko członkowie stali dysponują prawem veta. (Wielka Brytania, USA, Chiny, Francja, Rosja)
system głosowania w Radzie UE. Liczy się większość kwalifikowana ważonych głosów. (Polska ma ich 27) Dla przegłosowania czegoś jest potrzebna większość 72% głosujących.
Zasada precedencji w prawie międzynarodowym! Którzy dyplomaci są ważniejsi? Jakie jest kryterium? Odpowiedź: Ważniejszym dyplomatą jest ten, który ma wyższy stopień i czas urzędowania. Ale prawie każdy jest ambasadorem, wiec efektywnym kryterium jest czas urzędowania. Ten, kto pełni funkcję najdłużej może zostać dziekanem korpusu dyplomatycznego. Jeśli chodzi o Watykan, to po podpisaniu Konkordatu dziekanem staje się nuncjusz apostolski. ( w Polsce abp. Kowalczyk od 1988r.)
mała liczebność członków Na świecie jest ok. 250 podmiotów społeczności międzynarodowej sensu largo (suwerenne państwa + GO)
niski stopień organizacji W prawie międzynarodowym nie ma obowiązkowego sądownictwa. Aby państwo zostało pociągnięte do odpowiedzialności to musi wyrazić na to zgodę! ad hoc - czyli w świetle konkretnego przypadku
składa wcześniej deklarację, że będzie odpowiadało, np. przed ETS W prawie międzynarodowym nie ma zinstytucjonalizowanych instytucji wykonawczych (np. komornik) W prawie międzynarodowym instrumentami państwa są środki odwetowe.

(…)

… przywilejów udzielonym innym państwom. (np. cło, handel)
Jak się to dzieje, że umowy przestają obowiązywać? ? ? Nieważność umowy (ex tung - od kiedyś)
- bezwzględne przesłanki nieważności umowy, to takie na które:
Nie podlegają sanacji (uzdrowieniu)
Może się na nie powołać każdy podmiot
Są to:
Przymus zastosowany wobec przedstawiciela (art. 51 Konwencji o prawie traktatów)
Groźba lub użycie siły zbrojnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz