prawo sąsiedzkie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo sąsiedzkie - strona 1 prawo sąsiedzkie - strona 2

Fragment notatki:


II Prawo sąsiedzkie
1. Współwłasność- istota współwłasności polega na tym, że własność jednej Reczy ruchomej lub nieruchomości przysługuje kilku lub dwóm osobom.
Wyróżnia się współwłasność łączoną i w częściach ułamkowych
a) W częściach ułamkowych- polega na tym, że w czasie trwania każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. Wówczas każdy z współwłaścicieli staje się właścicielem części, na jakie rzecz została podzielona
b) Współwłasność łączna ma inny charakter. W czasie jej trwania nie może być przedmiotu podziału, a współwłaściciele nie mogą swobodnie……..
Który ich nie posiadają np. spójność majątków spółki cywilnej. Współwłasność majątkowa małżeństw.
2. Tryby i sposoby znoszenia współwłasności. a) Na mocy porozumienia stron
• Podział rzeczy w naturze. Podział taki jest dopuszczalny, jeżeli nie jest sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy oraz jest dopuszczalny jeżeli Ne pociąga za sobą istotnej zmiany rzeczy lub znacznego zmniejszenia jego wartości.
• Przyznanie rzeczy wspólnej jednemu z właścicielowi z obowiązkiem spłaty.
• Sprzedaż rzeczy wspólnej i podział zysku.
b) Na mocy orzeczenia sadu
• Podział rzeczy w naturze przez sąd.
• Przyznanie rzeczy wspólnej przez sąd jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty
• Sprzedaż przez sąd rzeczy wspólnej i podział zysku
3. Znoszenie współwłasności gospodarstwa rolnego.
a) Tryb sadowy- podział gospodarstwa pomiędzy właścicielowi. Jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele.
W razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela.
§ 2. Jeżeli warunki przewidziane w paragrafie poprzedzającym spełnia kilku współwłaścicieli albo jeżeli nie spełnia ich żaden ze współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia.
Na wniosek wszystkich współwłaścicieli którzy nie otrzymali gospodarstwa lub jego części mają prawo spłaty icj wielkość ustalają sami współwłaściciele w drodze porozumienia.
W razie braku porozumienia sąd sam ustala ich wielkość, a spłaty mogą ulec obniżeniu przy ustaleniu stopnia obniżenia bierze się pod uwagę typ, wielkość i stan gospodarstwa będącego przedmiotem współwłasności oraz sytuację osobistą i majątkową osoby uprawnionej do jej otrzymania jak i jej wydajności.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz