Prawo cywilne - wprowadzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 791
Wyświetleń: 5047
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - wprowadzenie - strona 1 Prawo cywilne - wprowadzenie - strona 2 Prawo cywilne - wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:


DR KATARZYNA GÓRSKA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYKŁAD I WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO Pojecie prawa cywilnego  prawo cywilne jako gałąź prawa;   przedmiot i metoda regulacji  pojęcie stosunku cywilnoprawnego  prawo cywilne a prawo prywatne i publiczne  cechy prawa prywatnego  struktura prawa prywatnego Metoda regulacji prawa cywilnego  podstawowy czynnik wyróżniający prawo  cywilne, charakteryzujący się uznaniem  zasady autonomii woli  cel wyboru metody prywatnoprawnej  subsydiarna rola aparatu państwowego;  „samoobsługowy” charakter prawa cywilnego  dyspozycyjność norm prawa cywilnego Zakres prawa cywilnego  jakie działy tworzą gałąź prawa cywilnego?  metoda regulacji  – czynnik decydujący o  kwalifikacji  poza sporem:  Prawo rzeczowe  Prawo spadkowe  Prawo na dobrach niematerialnych  Prawo rodzinne  Prawo handlowe  problemy kwalifikacyjne dotyczące: prawa pracy,  prawa rolnego, prawa spółdzielczego Systematyka prawa cywilnego  prawo cywilne dzieli się na działy  pandektowa systematyka prawa cywilnego  pojęcie i istota  systematyka oparta na wyróżnieniu 5 podstawowych działów  część ogólna – instytucje i zasady wspólne dla całego prawa cywilnego  prawa bezwzględne – prawa rzeczowe i prawa na dobrach niematerialnych  prawa względne – prawo zobowiązań  prawo spadkowe  – przejście majątku osoby zmarłej na spadkobierców  prawo rodzinne  – stosunki między małżonkami, rodzicami a dziećmi i innymi  krewnymi oraz instytucja opieki  częściowe recypowanie systematyki pandektowej w kodeksie cywilnym  Księga I kc – część ogólna  Księga II kc – własność i inne prawa rzeczowe  Ksiega III kc – zobowiązania  Księga IV kc - spadki Zasady prawa cywilnego  doktrynalny charakter zasad prawa cywilnego; „katalog” zasad nie  ma charakteru ustawowego; zmienność „katalogu” wynika z  uwarunkowań polityczno-gospodarczych  Przykłady:   uznanie i ochrona osobowości każdego człowieka w równej mierze  pełna i równa ochrona mienia podmiotów prawa cywilnego  zakaz nadużywania praw podmiotowych  zasada autonomii woli  ochrona podmiotów działających w dobrej wierze  funkcje zasad   podstawy wyróżnienia zasad prawa cywilnego   normy prawne o dużej doniosłości i roli w obszarze prawa cywilnego;  „nadrzędność” tych norm wynika z tego, iż opierają się ona na normach  prawa konstytucyjnego lub prawa międzynarodowego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz