pieniądz, bank i polityka pieniężna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pieniądz, bank i polityka pieniężna - strona 1 pieniądz, bank i polityka pieniężna - strona 2

Fragment notatki:


Temat: Pieniądz, banki i polityka pieniężna. I. Pieniądz Pieniądz pełni szereg różnych funkcji, a w szczególności jest środkiem wymiany, tzn. ułatwia wymianę towarów na rynku, jest środkiem płatniczym - wykorzystujemy go w celu realizacji płatności, jest tzw. środkiem tezauryzacji - środkiem gromadzenia majątku, jest miernikiem wartości - mierzymy nim wartość towarów.
PODAŻ PIENIĄDZA - jest to ilość pieniądza w obiegu gospodarczym. W praktyce bankowej są stosowane różne miary podaży pieniądza, np. miara obejmująca pieniądz gotówkowy + depozyty na rachunkach bieżących. Jest wielkością kontrolowaną, ustalaną, regulowaną przez bank centralny. Może on ją zwiększać lub zmniejszać.
POPYT PIENIĄDZA - to zapotrzebowanie na pieniądze zgłaszane przez podmioty.
Motywy popytu na pieniądz:
a) tzw. popyt transakcyjny na pieniądz - zapotrzebowanie zgłaszane na pieniądz w celu dokonywania transakcji; im większy dochód tym większy popyt transakcyjny na pieniądz.
b) popyt spekulacyjny na pieniądz - to zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty w celach spekulacyjnych, a więc w celu kupowania innych aktywów (gdy nadarzy się dobra okazja); majątek może występować w różnych formach: nieruchomości, akcje, obligacje, pieniądze.
Motywy te różnią się przede wszystkim stopniem płynności.
STOPIEŃ PŁYNNOŚCI - to okres w jakim można dokonać zamiany danego aktywa na inną formę aktywów. Aktywem o najwyższej płynności SA pieniądze, dlatego też podmioty zgłaszają popyt spekulacyjny na pieniądz, aby dokonać szybkiej transakcji (szybki zakup innych aktywów gdy nadarzy się okazja).
Keynes uzależnia wielkość popytu spekulacyjnego od bankowej stopy procentowej. Jeśli stopy procentowe rosną, to maleje popyt spekulacyjny. Gdy rosną stopy procentowe to korzystnie jest trzymać pieniądze w banku. Gdy stopy procentowe maleją, to popyt spekulacyjny rośnie.
II. Banki i system bankowy System bankowy - to system obejmujący Bank Centralny oraz różnorodne banki komercyjne.
Bank Centralny to bank państwowy, stąd też może prowadzić politykę państwa. Banki komercyjne to w większości banki prywatne ( wyjątkiem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, gdyż jest w całości państwowy). Banki komercyjne to podmioty gospodarcze nastawione na zysk.
Funkcje banków:
przyjmowanie wkładów
Wkładca (osoba „wnosząca” wkład do banku) trzymając wkład w banku oczekuje od banku przechowania wkładu, oddania po jakimś czasie wkładu i uzyskania odsetek określonych przez stopę procentową od wkładów.
Istnieją wkłady na żądanie (awista), terminowe (miesięczne, roczne, kilkuletnie), a stopy dla różnych okresów są różne. Każdy bank komercyjny ustala samodzielnie wysokość stóp procentowych od wkładów. Zauważmy, że im wyższe stopy procentowe tym wyższe koszty działalności banku komercyjnego.


(…)

… trzymać niedużą ich część, np. 15%, 20%.
Stopa rezerw obowiązkowych - to wskaźnik procentowy będący relacją kwoty rezerw obowiązkowych do kwoty wniesionych wkładów. Współcześnie stopa rezerw obowiązkowych ustalana jest przez Bank Centralny, zaś banki komercyjne są zobowiązane do przestrzegania tego ustalenia.
Mechanizm kreacji
Po wniesieniu wkładów do jakiegoś banku bank zachowuje w formie gotówkowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz