bank centralny i polityka pieniężna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bank centralny i polityka pieniężna - strona 1 bank centralny i polityka pieniężna - strona 2 bank centralny i polityka pieniężna - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Bank Centralny i polityka pieniężna. Funkcje banku centralnego
Emisja pieniądza;
Bank banków - w tym sensie, że banki komercyjne często zwracają się do banku centralnego z wnioskiem o pożyczkę lub mogą tam przechowywać swoje wkłady;
Bank państwa - prowadzi politykę państwa, politykę pieniężną zgodną z celami polityki gospodarczej;
Stabilizuje rynki finansowe - aby sytuacja na rynkach nie zmieniała się zbyt szybko, bo jest to niekorzystne dla gospodarki, np. stabilizuje kursy, ceny;
Prowadzi politykę pieniężną.
Instrumenty polityki pieniężnej Emisja pieniądza W tym zakresie polityka polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu rozmiarów emisji pieniądza. Winny być one dostosowane do potrzeb obiegu pieniężnego. Im więcej transakcji dokonuje się w gospodarce, im większa produkcja w gospodarce, im szybszy wzrost gospodarczy, tym większe są potrzeby pieniężne systemu gospodarczego i większe mogą być rozmiary emisji.
Jeśli jednak rozmiary są większe niż rozmiary transakcji, produkcji, wzrostu gospodarczego, to zagraża to spotęgowaniem wzrostu cen.
Bank centralny podejmując decyzje o emisji wpływa na gospodarkę. Zwiększenie emisji pieniądza stymuluje popyt na towary, a to może się przełożyć na wspieranie stymulowanej produkcji. Ale w pewnych warunkach stymulowany popyt może się przełożyć na wzrost cen, dlatego też bank centralny musi prowadzić politykę ostrożnie. Stopa rezerw obowiązkowych Polityka stopy rezerw obowiązkowych polega na podnoszeniu, obniżaniu, bądź utrzymywaniu na stałym poziomie stopy rezerw obowiązkowych.
Obniżenie stopy rezerw obowiązkowych winno wywołać następujące skutki: zwiększyć możliwości kredytowe banków  stymulacja popytu na towary  stymulacja produkcji i zatrudnienia.
Podnoszenie stopy rezerw obowiązkowych przynosi odwrotne skutki. Hamuje wzrost cen poprzez hamowanie wzrostu popytu.
Polityka pieniężna:
Charakter ekspansywny - polega na takich zmianach instrumentów iż w rezultacie następuje zwiększenie popytu rynkowego na towary
Charakter restrykcyjny - to takie zmiany instrumentów, iż w rezultacie popyt na towary jest ograniczany. Stopy procentowe banku centralnego Polityka w tym zakresie polega na podnoszeniu, obniżaniu, bądź utrzymywaniu na stałym poziomie stóp procentowych banku centralnego. Bank centralny udziela różnego rodzaju pożyczek bankom komercyjnym pobierając odsetki określone przez stopy procentowe banku centralnego.
W polskiej praktyce bankowej stopy mają swoje nazwy: stopa lombardowa, stopa kredytu refinansowanego, stopa redyskontowa.
Jeśli bank centralny obniża swoje stopy procentowe, to w rezultacie obniżają się koszty działalności banków komercyjnych, dlatego też konsekwencją tego jest obniżenie stóp procentowych w bankach komercyjnych. Obniżki stóp procentowych w bankach komercyjnych powodują:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz