budżet i polityka budżetowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
budżet i polityka budżetowa - strona 1 budżet i polityka budżetowa - strona 2 budżet i polityka budżetowa - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Budżet i polityka budżetowa (fiskalna). Państwo realizuje swoje funkcje wydatkując określone środki pieniężne pochodzące z różnych dochodów (podatkowych i nie podatkowych) wpływających do budżetu państw. Kształtowanie dochodu i wydatków budżetowych stanowi istotę polityki budżetowej państwa. Dochody i wydatki budżetowe są odzwierciedlone w budżecie państwa. BUDŻET PAŃSTWA - jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej; sporządzony jest na okres jednego roku, musi być zatwierdzony przez władzę ustawodawczą, gdyż staje się wtedy aktem prawnym co umożliwia organom wykonawczym gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków; w budżecie zestawia się i porównuje przyszłe wydatki i planowane dochody. Budżet jest funduszem zcentralizowanym zasobów pieniężnych posiadanych przez państwo. Budżet sporządzony jest w ściśle określonym układzie formalnym. Budżet jest aktem prawnym obowiązującym przez dany okres czasu (w Polsce rok budżetowy jest rokiem kalendarzowym). Budżet jest sporządzany w roku poprzedzającym z rokiem jego wykonania ( w Polsce sejm do 30 września musi zatwierdzić budżet, jeżeli tego nie zrobi może wprowadzić prowizorium budżetowe). (może pojawić się na egzaminie) Budżet państwa pełni trzy podstawowe funkcje ekonomiczne Funkcja fiskalna - polega na gromadzeniu dochodów budżetowych potrzebnych do utrzymania administracji państwowej i samorządowej oraz do realizacji zaplanowanych zadań. Funkcja redystrybucyjna - polega na dokonywaniu określonych zmian w podziale dochodu narodowego, które maja na celu zmniejszenie dysproporcji, czyli nadmiernych różnic między dochodami różnych grup ludności, a także miedzy dochodami różnych regionów. Chodzi także o zapewnienie minimalnych dochodów dla osób słabych ekonomicznie, czyli stworzenie warunków bezpieczeństwa socjalnego, tzn zapewnienie minimalnego wynagrodzenia (w Polsce 946 zł brutto). Funkcja redystrybucyjna realizowana jest poprzez system podatkowy, a także poprzez transfery środków pieniężnych z budżetu ( notatce, subwencje). Państwo poprzez progresywne podatkowanie dochodów zmniejsza, określoną wielkość podatków, dochody najwyższe i otrzymuje środki na dokonywanie transferów, czyli wtórny podział pierwotnych dochodów (brutto) poprzez system podatkowy. Funkcja stymulacyjna - polega na oddziaływaniu budżetu na życie społeczne i gospodarcze. Państwo wspomaga zmiany strukturalne w gospodarce w kierunku szybszego rozwoju gospodarczego oraz unowocześnienia struktury gospodarczej. Państwo przeznacza określone środki finansowe na badania naukowe, wdrożenie postępu np. technicznego, budowę infrastruktury. Polega na ograniczeniu bezrobocia poprzez finansowanie programów aktywnych dla bezrobotnych, (np. staże u pracodawców), ale także dofinansowanie, tworzenie miejsc pracy poprzez pracodawców.

(…)

… pochodzi z podatków, (tzw. pochody podatkowe), ale także władze centralne i samorządowe również mają za zadanie osiągać pewne dochody nie podatkowe (np. do dochodów władz centralnych należy zaliczyć dochody z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa). Również dochód w postaci części zysku osiąganego przez NBP wpływa do dochodów budżetu centralnego natomiast dochody…
… pośrednio - kupując towary i usługi, natomiast bezpośrednio podatek ten uiszczany jest przez sprzedawcę, np. podatek VAT i akcyza.
Z punktu widzenia sposobu naliczania podatku:
podatki proporcjonalne ( liniowe) - oznacza to, że niezależnie od osiągniętych dochodów każdy podatnik obciążony jest taką samą stopą podatkową, np. podatek dochodowy od osób prawnych (w Polsce wynosi 19%).
podatki progresywne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz