Rynki walutowe- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki walutowe- wykład 6 - strona 1 Rynki walutowe- wykład 6 - strona 2 Rynki walutowe- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 6
Zawierając transakcje spekulacyjne ważna jest kwestia zajmowanej pozycji walutowej (dewizowej)
Stan posiadania (zadłużania) w jakiejś walucie to POZYCJA w danym pieniądzu
Gdy wierzytelności i zobowiązania sumują się na dany termin to jest to POZYCJA WALUTOWA ZAMKNIĘTA - suma wpływów w danej walucie obcej będzie równa sumie wypływów w tej samej walucie, jest to stan równowagi pomiędzy wielkością aktywów a pasywów walutach obcych, czyli wpływ waluty bazowej = wypływ waluty bazowej
8.04 15:33
Wierzytelności zobowiązania
25000 (15.04) 50000 (10.04)
35000 (18.04) 20000 (24.04)
40000 (20.04) 30000 (7.05)
----- ------
100000 = 100000 (pozycja jest zamknięta na ten moment)
OTWARTĄ POZYCJĘ tworzy różnica pomiędzy sumą wpływów i wypływów, jest wynikiem różnic między aktywami i pasywami wyrażonymi w danej walucie
8.04 15:33
Wierzytelności zobowiązania
25000 (15.04) 50000 (10.04)
35000 (18.04) 20000 (24.04)
40000 (20.04) ----- ------
100000 =/ 70000 (pozycja jest otwarta) OCZEKIWANE 30000 TO POZYCJA DŁUGA
POZYCJA WALUTOWA - zestawienie wierzytelności i zobowiązań danego podmiotu w walutach obcych bez względu na termin
POZYCJA DŁUGA - (LONG) - oznacza stan posiadania w danym pieniądzu, jego zasób albo już otrzymany albo jeszcze oczekiwany
POZYCJA KRÓTKA - (SHORT)oznacza zobowiązanie do uregulowania w danej walucie czyli dług
ZYSK DEWIZOWY
STRATA DEWIZOWA
Długa pozycja walutowa
Przy wzroście kursu waluty obcej w stosunku do waluty krajowej
Przy spadku kursu waluty obcej
Krótka pozycja walutowa (zajmowana gdy podmiot liczy na)
Przy spadku kursu waluty obcej (bazowej)w stosunku do krajowej (kwotowanej)
Przy wzroście
Od podejścia podmiotu do ryzyka i możliwości finansowych jest uzależnione jak dużą pozycję przyjmie, bank może na rynku walutowym zająć pozycję otwartą tylko do jakiejś wysokości (ograniczenia prawne, żeby za bardzo nie spekulowały i nie narażały klientów na ryzyko kursowe)
Pozycja indywidualna ( w uregulowaniach NBP) dla jednej waluty na jeden dzień nie może przekroczyć 15% kapitałów własnych banku - przeliczana na walutę krajową wg kursu NBP
POZYCJA WALUTOWA MAKSYMALNA - suma bezwzględnych wszystkich pozycji długich i krótkich w walutach obcych (przeliczone na walutę krajową), w Polsce nie może przekroczyć 30% funduszy banku ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz